nieuws

Energietransitie moet van pilots naar uitvoering

bouwbreed Premium

Het huidige beleid op het gebied van verduurzaming en zekerheid van energievoorziening is onvoldoende. Het wordt tijd de fase van onderzoek en proefprojecten te laten overgaan in de uitvoeringsfase.

De aardgastransitie in de jaren zestig is een geslaagd voorbeeld geweest van energietransitie. De overschakeling van kolen en olie op aardgas in zowel bedrijven als huishoudens leidde tot een systeeminnovatie. Die is nu we moeten werken aan een transitie naar duurzame energievoorziening heel ver te zoeken, vindt de inmiddels opgeheven Raad voor ruimtelijk, milieu- en natuuronderzoek (RMNO).
Het is dan ook de hoogste tijd, zo schrijft de RMNO in het rapport ‘De volle zaaiershanden’, een langetermijnvisie te ontwikkelen inclusief vergunningen en randvoorwaarden. Daarin moeten duidelijk prioriteiten worden gesteld en partijen dienen zich te committeren aan nationale en Europese doelen op het gebied van energie. Voor Europa is dat in ieder geval 20 procent duurzame energieopwekking.
De Raad vraagt zich daarnaast af waarom Nederland niet allang heeft gekozen voor het Duitse systeem waarin kleinschalige energieproducenten via bijvoorbeeld fotovoltaïsche energieopwekking voor twintig jaar zeker zijn van een teruglevertarief. Voordeel daarvan is dat dit niet ten laste komt van de rijksbegroting maar betaald wordt door de grote energieproducenten.
Dankzij die volgehouden praktijk is Duitsland inmiddels koploper op het gebied van duurzame energie. Ook levert het onze oosterburen veel innovaties en werkgelegenheid op.
Op het gebied van offshorewindenergie beveelt de Raad aan het transitiebeleid af te stemmen met de ander Noordzeelanden. Aandachtspunten moeten daarbij onder meer de hoge aanlegkosten zijn van windparken in zee, afgezet tegen de hoge onderhoudskosten op termijn.
Ook bij het gebruik van warmte valt nog veel te verbeteren, vindt de Raad. Daarbij kan gedacht worden aan het creëren van een financiële voorziening voor warmte tegelijk met de hypotheekverstrekking bij bestaande bouw en een sterkere ‘verplichtende’ rol van corporaties bij nieuwbouw en bestaande bouw.

Reageer op dit artikel