nieuws

Efficiëntere aanpak bodemsanering Zwolle

bouwbreed Premium

Door warmte-koudeopslag te combineren met grondwaterverontreinigingen zijn forse milieuwinst en kostenreductie te behalen

De Zwolse aanpak wordt nu concreet uitgewerkt.
Met deze visie op de ondergrond trekt Zwolle niet alleen landelijk de aandacht, maar krijgt nu ook internationale erkenning. Deze maand werd de aanpak onderscheiden met de Brownie Award, een internationale verkiezing voor innovatieve oplossingen voor zogeheten brownfields, terreinen met historische verontreinigingen.
“Kenmerkend van deze aanpak is dat we grondwaterverontreiniging combineren met ruimtelijke ontwikkeling. Het verontreinigde gebied pakken we als één geheel aan waarbij één partij verantwoordelijk is. Op deze wijze kunnen we de kosten voor een bodemsaneringsoperatie aanzienlijk reduceren”, aldus verantwoordelijk wethouder Erik Dannenberg. Een belangrijk uitgangspunt is dat bij een bodemsanering structureel gebruik wordt gemaakt van ondergrondse functies waaronder koude-warmte-opslag.
De Zwolse visie op de ondergrond werd drie jaar geleden opgesteld. Aanleiding was het feit dat de Zwolse bodemsaneringsoperatie 150 miljoen euro zou vergen. De integrale aanpak leidt tot een kostenverlaging van 75 procent, een kostenbesparing op energierekeningen van 150 miljoen euro in 25 jaar en een extra CO2-reductie van 17 procent.
Zwolle werkt momenteel een gebiedsgerichte aanpak uit voor het gebied Zwolle Centraal, wat uiteindelijk moet resulteren in een gebiedbeheersplan. De gemeente geeft daarmee voor het eerst concreet invulling aan een collectieve en op de functies van de ondergrond afgestemde aanpak van grondwaterverontreinigingen.

Reductie

De uitwerking gebeurt in samenwerking met een consortium bestaande uit TTE, Arcadis, Bioclear, AT Osborne, Tauw, BuildDesk, Erasmus Universiteit, Aramis en 3dimensies.
Het gebiedbeheersplan Zwolle Centraal omvat circa 60 procent van de in Zwolle aanwezige grondwaterverontreinigingen. Primaire doel is om in het gebied warmte-koudeopslag te realiseren en de historische grondwaterverontreinigingen te beheersen. Met warmte-koudeopslag is in Zwolle Centraal een CO2-reductie van 8 kton te behalen, 35 procent van de gewenste 23 kton in 2020. Een reguliere aanpak in dit gebied zou 120 miljoen aan saneringskosten vergen. De gebiedsgerichte aanpak komt uit op 20 miljoen euro.

Reageer op dit artikel