nieuws

Eenvoudiger subsidieaanvraag voor eigenaren monumenten

bouwbreed Premium

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed heeft voor 2011 58 miljoen euro beschikbaar om de instandhouding van rijksmonumenten te subsidiëren.

Dedienst verwacht dat het geldpotje snel leeg zal zijn vanwege het grote aantal subsidieaanvragen dat dit jaar is afgewezen.
Dat heeft de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed bekendgemaakt. Het aanvragen van de subsidie wordt per 15 januari vereenvoudigd. Daartoe is het Besluit rijkssubsidiëring instandhouding monumenten (Brim) aangepast.
Zo is het niet meer nodig dat de aanvragers een financieel dekkingsplan indienen. Verder kunnen monumenteigenaren kiezen tussen een lening met lage rente van het Nationaal Restauratiefonds of subsidie.

Instandhoudingsplan

Voor de laatste mogelijkheid geldt als voorwaarde de aanwezigheid van een instandhoudingsplan voor een periode van zes jaar. De subsidieaanvragen worden in volgorde van binnenkomst behandeld.
De nieuwe Brim kent drie categorieën monumenten, te weten woonhuizen, kerken en overige monumenten waartoe onder meer grafheuvels en hunebedden worden gerekend.

Fiscale aftrek

Van kerkgebouwen wordt maximaal 65 procent van de kosten voor instandhouding gesubsidieerd. Bij de overige monumenten gaat het om 60 procent van de kosten. “Of een eigenaar al dan niet de mogelijkheid voor fiscale aftrek heeft, is niet meer van invloed op de subsidiepercentages.”

Reageer op dit artikel