nieuws

Eenduidigheid over energiebegrippen

bouwbreed Premium

De term ‘energieneutraal’ moet gebruikt worden als het om de prestaties van een gebouw gaat

Wie het over de prestaties van een organisatie heeft, dient die aan te duiden met het begrip ‘CO2-neutraal’. Dat is de uitkomst van een onderzoek dat ingenieursbureau DHV heeft uitgevoerd in opdracht van Agentschap NL, een onderdeel van het ministerie van Economische Zaken. Aanleiding voor het onderzoek was dat geen eenduidigheid bestond over de betekenis van genoemde begrippen. In het onderzoek was ook de term ‘klimaatneutraal’ meegenomen. Agentschap NL adviseert die bij voorkeur niet te gebruiken, omdat “klimaat veel breder is dan alleen energie of CO2.

Reageer op dit artikel