nieuws

Education permanente

bouwbreed Premium

Voor mijn bureau was het een mooie maand met twee opgeleverde projecten

Dat zit er weer op. Maar we moeten natuurlijk ook aan de slag blijven, dus hebben we weer een aardig deel van onze tijd besteed aan het werken aan Europese aanbestedingen en prijsvragen. Het blijft altijd spannend, om zonder dialoog met een opdrachtgever of gebruiker toch al ontwerpen of visies neer te leggen.
Het is één van de spannendste kanten van mijn vak vind ik altijd. Ben ik in staat om de opgave juist te interpreteren? En lukt het mij om de opgave te verbinden aan algemene thema’s die ook moeten worden opgelost? Deze week was ik zowel met een universiteit als met een school voor speciaal basisonderwijs bezig. Het ene in Nederland, het andere in Frankrijk. De universiteit wil graag bij de top 100 van de wereld gaan horen. De opgaven waar mijn bureau nu mee bezig is, sommige zeer lokaal, andere uiterst globaal, het ene een stedenbouwkundige visie en positioneringonderzoek, het andere gericht op het maken van een goed gebouw, zijn typisch voor deze tijd. Ook het feit dat wij deze opdrachten allemaal naast elkaar doen. Sinds enige tijd zit ik in de Programmaraad van BNA Onderzoek. Deze week besprak ik met enkele van mijn collega’s uit de raad juist dit soort zaken: waar moeten de architecten heden ten dage geschikt voor zijn? En welke kennis moeten zij daarvoor bezitten? BNA Onderzoek wil architecten stimuleren en ondersteunen die zich bezighouden met onderzoek dat een verrijking is van ons vak, maar ook ondersteuning geeft bij het beoefenen ervan. De resultaten worden voor iedereen beschikbaar gesteld. Ook architecten ontkomen niet aan een education permanente. Tot dusverre was vaak de houding van architecten dat ervaring vooral in de praktijk moet worden opgedaan. Maar de complexiteit van de opgaven die tegenwoordig op ons afkomen reikt verder dan wat je in doorsnee opgaven allemaal te weten kunt komen. Net als artsen en advocaten moeten wij ons blijven bijscholen en ons vak verdiepen.
Architect en directeur MVRDV
Rotterdam

Reageer op dit artikel