nieuws

Economisch voordelige bieding populair bij Rijk

bouwbreed Premium

Het Rijk verdubbelt het gebruik van de economisch meest voordelige aanbieding (emvi). Vorig jaar werd een derde van de aanbestedingen van ministeries niet meer op laagste prijs gegund. Rijkswaterstaat is van plan de huidige 50 procent via emvi binnen enkele jaren te verhogen naar 90 procent van alle aanbestedingen.

Uit analyse van het Aanbestedingsinstituut blijkt dat het Rijk daarmee
gunstig afsteekt ten opzichte van andere opdrachtgevers. Bij gemeenten en
waterschappen werd afgelopen jaar namelijk in 87 procent van de projecten op de
laagste prijs gegund. In totaal werd van de ruim drieduizend geanalyseerde
aankondigingen bij 85 procent voor de goedkoopste gekozen. Rijksopdrachtgevers
belonen bouwers veel vaker dan andere aanbestedende diensten op doorstroming,
logistiek, kwaliteit en duurzaamheid. Dat bevalt blijkbaar goed, want het aantal
aanbestedingen waarbij meerdere gunningscritria een rol speelde, verdubbelde
afgelopen jaar van 17 procent in 2008 naar 33 procent in 2009. Afgelopen week
kondigde topman Jan Hendrik Dronkers van Rijkswaterstaat tijdens het
Wegencongres aan nog veel vaker met kwaliteitscriteria te willen werken. Hij
verwacht binnen een paar jaar dat 90 procent van alle contracten via emvi wordt
gegund. De provincies maken voorzichtige stappen. Daar groeide het percentage
aanbestedingen met meerdere gunningscriteria van 5 procent in 2008 naar 10
procent in 2009. Opmerkelijk is dat bij gemeenten en waterschappen juist een
omgekeerde trend is waar te nemen. Daar werd vorig jaar juist vaker op de
laagste prijs gegund en minder vaak gekozen voor de economisch meest gunstige
bieding. En juist gemeenten zijn met ruim 2000 aanbestedingen de grootste
opdrachtgever. Gemeenten kozen vorig jaar nog maar bij 12 procent van de
projecten voor meerdere gunningscriteria tegen 15 procent in 2008. Bij
waterschappen was in 2009 13 procent van de projecten niet op de laagste prijs
gegund, tegen 17 procent het jaar ervoor. Een duidelijke verklaring kan het
aanbestedingsinstituut daar niet voor geven. De economische crisis zou de
oorzaak kunnen zijn, waardoor opdrachtgevers op korte termijn denken te kunnen
profiteren van vechtgedrag en duikgedrag met lage inschrijfprijzen.

Oude reflexen

Zorgelijker is als lagere overheden in oude reflexen schieten en innovatieve
aanbestedingen als mislukt beschouwen omdat de uitvoering van het project
moeizaam is verlopen. De uitwerking van een d&c-contract vergt namelijk een
heel andere aansturing dan een klassiek bestek. De opdrachtgever stuurt op
afstand en geeft de aannemer meer ruimte om zelf ontwerp, logistiek en
bouwvol-gorde te bepalen. Veel opdrachtgevers moeten nog erg wennen aan zo’n
werkwijze, vooral omdat hun eigen organisatie volledig is ingericht op het
begeleiden van klassieke bestekken. Alleen de rijksopdrachtgevers hebben
inmiddels zoveel ervaring opgedaan dat de innovatieve aanbesteding eerder regel
is dan uitzondering.

Reageer op dit artikel