nieuws

DHV helpt bij verkenning ander peil van IJsselmeer

bouwbreed Premium

DHV ondersteunt in opdracht van de Waterdienst de verkenning van alle kansen en belemmeringen van een verandering van het IJsselmeerpeil. Het ingenieursbureau zal gesprekken voeren met een kleine tweehonderd overheden en direct betrokkenen.

De opdracht van de dienst van Rijkswaterstaat is het eerste grote project van het Deltaprogramma IJsselmeergebied. DHV zet voor het klaren van de klus een kernteam in van zes personen plus een flexibele schil van nogmaals een man of zes. “In het nationale waterplan is voor het IJsselmeer een uiterste peilverhoging van 1,5 meter genoemd”, zegt projectleider Reinout Koning van DHV. “De verandering van het peil zal grote gevolgen hebben voor de steden langs de oude Zuiderzeekust, de natuur en de economie. De leidende doelen zijn de waterveiligheid en de zoetwatervoorziening. Daarnaast kijken we ook naar aspecten als de natuur en de ruimtelijke kwaliteit van belang. Wij gaan op zoek naar de maximale mogelijkheden. Daarbij is alleen zeker dat de Afsluitdijk op zijn plek blijft.”
De aanpassing van het waterpeil is een reactie op de te verwachten stijging van de zeewaterspiegel. Het zwellen van de Noordzee zal het spuien van het overtollige IJsselwater via IJsselmeer en Waddenzee steeds moeilijker maken. Door het peil van het IJsselmeer te verhogen, kunnen de spuisluizen hun werk blijven doen. De ingreep levert als bonus een vergroot zoetwaterbassin op waarvan het drukbevolkte zuidwesten van Nederland kan profiteren.
Koning: “We trekken niet direct op de tekentafel de lijnen. Het gaat meer om in welke richting we moeten gaan zoeken, zodat belangen elkaar kunnen versterken en knelpunten zichtbaar worden.”

Conferentie

Het werk van DHV mondt volgend jaar uit in een grote werkconferentie waarin de resultaten van de verkenning zullen worden gesproken. Voorafgaand is in december een tussenconferentie gepland.
De verkenning van DHV moet gezien worden als een eerste stap naar de besluitvorming die op de agenda staat voor het jaar 2035. DHV werkt in het project samen met H+N+S Landschapsarchitecten, evenementenbureau Effectgroep en het instituut Deltares.

Reageer op dit artikel