nieuws

Den Helder: investeren in haven

bouwbreed Premium

Wil de krimp in de kop van Noord-Holland gestopt worden, dan moet Den Helder 0,5 miljard investeren in de haven. Dat advies geeft Wim Deetman de marinehaven en de regio.

Op verzoek van oud-minister Van der Laan heeft het topteam krimp, bestaande uit Deetman en de huidige interim-burgemeester Mans van Maastricht, gekeken naar de Noord-Hollandse gemeente en de problemen die de regio heeft met de teruglopende bevolking. Het team deed dat eerder voor Noord-Groningen en Zuid-Limburg.
Anders dan in die regio’s ziet Deetman voor de kop voor Noord-Holland wel kansen om het tij te keren. “In deze regio is de oorzaak van de krimp een totaal andere dan in de andere erkende krimpregio’s in Nederland. Hier is sprake van een vertrekoverschot dat voor een belangrijk deel wordt veroorzaakt door het geringe economische perspectief”, hield de oud-burgemeester van Den Haag zijn gehoor van vooral regio-bestuurders voor.
Hij wees er daarbij op dat de belangrijkste werkgever in de regio, de Koninklijke Marine, zijn personeelsbestand in enkele decennia heeft zien teruglopen van 30.000 naar 10.000, met alle gevolgen van dien voor Den Helder en omstreken.
Toch ziet hij nog voldoende kansen voor de marinestad. Gezien alle activiteiten in de offshore en windparken op zee, is er in de visie van Mans en Deetman nog behoefte aan havens zo dicht mogelijk bij de operaties in offshore en windenergie. “Daar ligt u dichtbij.”
Wel is er dan een forse investering van 500 miljoen euro nodig in de haven. “Die zult u niet uit Den Haag kunnen krijgen, al heeft u wel steun van minister Donner en de provincie nodig. U zult echter ook op zoek moeten gaan naar marktpartijen die geïnteresseerd zijn hier te investeren”, aldus Deetman.
Als dat lukt, zal er ook geïnvesteerd moeten worden in excellente woonmilieus in de stad en omgeving. Wat dat betreft is de oud-bewindsman blij dat Den Helder al besloten heeft door te gaan met de uitvoering van het centrumplan dat verdere verloedering moet tegengaan.
Mocht de uitbouw van de haven er komen, dan ziet het duo Mans-Deetman ook kansen om Den Helder te laten uitgroeien tot kenniscentrum op het gebied van offshore en windenergie.
Als het goed gaat met Den Helder, dan werkt dat ook door naar de omliggende gemeenten, denkt het topteam. Als de economische activiteiten groeien, en de krimp om zou slaan in een bevolkingsgroei, zal de regio een deel van die groei op moeten vangen.

Reageer op dit artikel