nieuws

De Raad Bouw wint zaak van gemeente Noordwijk

bouwbreed Premium

Het conflict over de herontwikkeling van het Rederijkersplein in Noordwijk is definitief beslecht in het voordeel van De Raad Bouw.

Volgens het gerechtshof in Den Haag heeft de gemeente Noordwijk de bouwer in
2006 onterecht uitgesloten van deelname aan de aanbesteding van het project, dat
de ontwikkeling van een gezondheidscentrum en veertig sociale huurwoningen
omvat. De Raad Bouw werd aan de kant geschoven vanwege een vermeend gebrek aan
ervaring met de bouw van zorgcomplexen. In werkelijkheid onderzocht de gemeente
de kennis en kunde van het bouwbedrijf niet of nauwelijks, zo oordeelt het hof.
Drie woningcorporaties en drie ontwikkelende aannemers werden wel geselecteerd.
Op basis waarvan kon de gemeente echter niet duidelijk maken. Daarmee heeft zij
volgens het gerechtshof “de beginselen van transparantie en zorgvuldige
voorbereiding” geschonden.

Regels

Directeur Paul Brandjes van De Raad Bouw is content met de uitspraak. “De
rechtbank vond al dat de regels niet objectief waren toegepast”, reageert hij.
“Het hof bevestigt dit nu en voegt eraan toe dat er in strijd is gehandeld met
de algemene beginselen van behoorlijk bestuur. Dat is nogal wat.” Brandjes stelt
ook tevreden vast dat de rechter het beroep van de gemeente op Europese
aanbestedingsregels heeft verworpen. Het arrest biedt De Raad Bouw de
mogelijkheid een schadeclaim in te dienen bij de gemeente. Brandjes overwoog
eerder een rekening van ruim 2 miljoen euro in te dienen, maar denkt daar nu
anders over. “Er zit inmiddels een ander en beter college”, zegt hij. “De
verantwoordelijk wethouder van destijds is niet meer herkozen, dat scheelt. Met
dit college wil ik graag om de tafel gaan zitten om te komen tot een nette
oplossing.” De kans dat De Raad Bouw op het Rederijkersplein alsnog aan slag
kan, lijkt bijzonder klein. De gemeente heeft met de Noordwijkse Woningstichting
al bindende afspraken gemaakt over de bouw van het gezondheidscentrum en de
woningen. Dat kan omdat de panden op de gronden van de corporatie zelf zullen
worden gebouwd en dus niet op gemeentegrond. Brandjes houdt niettemin hoop. “Het
project bevindt zich in de opstartfase, maar er is nog niet daadwerkelijk
begonnen. Wie weet biedt de uitspraak van het hof toch nog kansen.” De gemeente
Noordwijk kon vrijdag nog niet reageren op de uitspraak.

Reageer op dit artikel