nieuws

‘Dé kas van de toekomst is er nog niet’

bouwbreed

Een tuinbouwkas ontwerpen die minimaal energieneutraal, maar liever nog netto energieproducerend is. Dat was de opdracht van de wedstrijd ‘Kas als energiebron’. Op een terrein van Wageningen UR Glastuinbouw in Bleiswijk zijn drie van de in totaal 42 ingediende ideeën voor vernieuwende kassystemen aan een strenge praktijktest onderworpen: de ZonWindKas, de FlowDeckKas en de Sunergiekas.

Businessmanager Sjaak Bakker van de unit Glastuinbouw van Wageningen UR is
eindverantwoordelijk voor het onderzoek. Hij moet concluderen dat geen van de
geteste kassen in de huidige vorm op korte termijn geschikt is voor de praktijk.
“Maar dat is op zich niet erg. Ze hebben allemaal goed gefunctioneerd, soms
uitzonderlijk goed zelfs. Maar we moeten niet het beeld creëren dat deze kassen
dé oplossing zijn voor het energievraagstuk. De winst is dat veel elementen van
de gebruikte technieken goed kunnen worden doorontwikkeld voor de praktijk. In
een aantal gevallen is dat al zo en worden ze verder opgepakt door
leveranciers.” Geen van de drie geteste innovatieve kassen heeft voldaan aan de
prognoses tijdens de ontwerpfase in 2005 en 2006. Onder andere omdat de prijs
voor de geleverde energie minder is dan aangenomen. Bakker: “De doelstelling was
dat de kassen energieleverend zouden zijn. Dat is niet gerealiseerd, onder
andere omdat diverse aanpassingen in de onwerpen gemaakt moesten worden om ze
daadwerkelijk te kunnen bouwen.” De Sunergiekas en de FlowDeckKas zijn ontworpen
voor groentegewassen met een hoge lichtbehoefte. De bedoeling was in deze kassen
warmte te leveren voor eigen gebruik en levering aan buurkassen of andere
gebruikers. De ZonWindKas zou de energieneutrale teelt van potplanten met juist
een lage lichtbehoefte mogelijk moeten maken. Het ontwerp voor de ZonWindKas,
opvallend vanwege lichtinvalregelende lamellen op het glasdek, was niet gericht
op externe energielevering, maar had als ambitie geen fossiele energie te
gebruiken. Volgens Bakker zijn ook de deelnemende bedrijven tevreden over het
resultaat. “De proeven hebben laten zien dat het goed mogelijk is de
glastuinbouw in hoge mate zelfvoorzienend te maken als het gaat om verwarming
van de kassen.” Eén van de conclusies van het onderzoek is dat het gebruik van
zonne-energie in de tuinbouw goed mogelijk is, maar dat dat vanwege economische
factoren voorlopig toekomstmuziek blijft. Sjaak Bakker kondigt aan dat het nu
afgesloten onderzoek in Bleiswijk wel een vervolg krijgt. Op het terrein
verrijzen twee nieuwe kassen. Eén daarvan is de VenLowEnergykas, die verwijst
naar een bestaand type kas, de Venlokas. Deze wordt onder meer voorzien van
hooggeïsoleerd glas. Het is een project van onder andere Maurice Kassenbouw in
samenwerking met Climeco Engineering, die ook meededen met de FlowDeckKas.
Bakker: “De tweede demokas moet elektriciteit kunnen leveren door toepassing van
een speciaal soort lens in combinatie met nieuwe pv-cellen.”

Reageer op dit artikel