nieuws

‘De bouw moet een denkslag maken’

bouwbreed

‘De bouw moet een denkslag maken’

Bouwers en projectontwikkelaars zouden meer aandacht voor de exploitatiefase moeten hebben, vindt medebedenker van het Businesscenter Energie Innovatie-concept (BEI) Wouter Jansen. “Vooraf nadenken in plaats van ‘we zien wel wat ’t wordt’.”

Ingenieur Wouter Jansen is verbonden aan de B+I-groep, een landelijk werkende
onafhankelijke adviesorganisatie. De bedrijfskundig adviseur predikt
verandering. “De bouw moet een denkslag maken. Installateurs en andere ter zake
deskundigen moeten niet pas in de realisatiefase komen opdagen. Hun kennis is
juist erg belangrijk in eerdere fasen van het bouwproces.” Jansen stond aan de
wieg van BEI, een zelfstandig samenwerkingsverband van bedrijven binnen de bouw-
en installatiebranche. Doel van de samenwerking is het aanbieden van
totaaloplossingen op het gebied van energiebesparing. “We brengen
ingenieursbureaus, architecten en bouw- en installatiebedrijven bij elkaar.
Samen zoeken zij naar de beste oplossing.” Het concept bestaat uit vier stappen,
legt Jansen uit. “In de eerste fase wordt de opdrachtgever en de eindgebruikers
gevraagd wat de wensen zijn. Vervolgens gaan alle uitvoerende partijen en
kennispartners rond de tafel zitten. Samen zorgen zij voor een integraal
ontwerp.” De samenwerking is volgens Jansen niet alleen voor de opdrachtgever
een uitkomst. “Omdat alle uitvoerende partijen al in dit stadium bij het project
worden betrokken, kunnen faalkosten worden voorkomen.” In de uitvoerende fase
opereren de partijen vervolgens als één bedrijf. Om het concept te testen werden
meerdere pilots gestart. Zo werkten Installatiebedrijf en Ingenieursbureau
Koldijk, Willemsen Installatie, Ter Steege Bouw Rijssen, B+I Groep,
Energietechnisch Ingenieursbureau Enerdeco en Ingenieursbureau Bartels samen om
de basisschool de Triangel in Nijverdal te renoveren.

Eén offerte

Richard Benneker, algemeen directeur van de Stichting Katholieke Scholen
Twenterand (SKOT), was als opdrachtgever bij het project betrokken. De nieuwe
werkwijze sprak hem aan. “Bij het traditionele bouwen is het nogal eens de vraag
wie waar verantwoordelijk is. Nu konden we gewoon bij één loket terecht.” De
betrokken bedrijven maakten samen één offerte overeenkomstig de wensen van de
gebruikers. “We hebben van tevoren een prijs en de daarbij behorende
uitgangspunten op het gebied van functionaliteit, gezondheid en gebruikscomfort
afgesproken. Daar moest het ook echt voor gemaakt worden. De extra kosten zouden
voor de uitvoerende partijen zijn.” Dat had de schooldirecteur nog nooit
meegemaakt. “Vaak wordt er een prijs afgesproken, maar ontstaan er in de loop
van het bouwproces problemen die extra kosten met zich mee brengen. Het is dan
vaak de vraag wie de eigenaar van het probleem is. Daar wordt flink ruzie over
gemaakt, maar uiteindelijk moet ik als opdrachtgever betalen.” Ook tijdens de
pilot kwamen er onvoorziene kosten om de hoek kijken. “Een onderdeel van het
ventilatiesysteem moest op het dak worden geplaatst, maar dat bleek niet te
kunnen zonder dat het dak eerst werd verstevigd”, vertelt Jansen. Ook de
handhaving van de lopende dakdekkersgarantie was een aandachtspunt. “Dat leverde
wel wat extra kosten op. Die hebben we geïnventariseerd en samen opgevangen.” De
lokalen van de basisschool werden onder meer voorzien van een nieuw, door
Willemsen Installatie gebouwd, ventilatiesysteem. De komst van het systeem is
volgens Jansen te danken aan BEI. “Er ontstaat een klimaat waarin innovatie
mogelijk is en zelfs gestimuleerd wordt. Iedereen kan in de ontwerpfase ideeën
aandragen. Andere partijen kunnen daar weer op in spelen. Zo krijg je nieuwe,
soms onverwachte oplossingen.” De renovatie van de lokalen in Nijverdal is naar
tevredenheid afgerond. “Toen het af was heeft het onafhankelijke
ingenieursbureau Enerdeco gecontroleerd of het in de offerte beloofde werk
gedaan was. Dit bleek het geval”, zegt Benneker.

Goedkoper

Het BEI-concept is een succes, volgens opdrachtgever Benneker. “Ik denk dat
wij als scholengemeenschap zo’n 10 à 20 procent goedkoper uit zijn.” De
schooldirecteur heeft de samenwerking een vervolg geven. Ook de vijf andere
lokalen van de basisschool worden door de BEI-partners gerenoveerd. Meer zit er
voorlopig niet in. “Helaas zijn we als scholengemeenschap verplicht om grotere
bouwprojecten aan te besteden. Daardoor gaan we noodgedwongen in zee met de
goedkoopste partij, maar dat is vrijwel nooit de meest gunstige keuze. BEI biedt
daarentegen een totale oplossing, waar je op de lange termijn het meeste
voordeel mee behaalt. Het liefst zou ik altijd met dezelfde bedrijven werken als
er een school gebouwd of gerenoveerd moet worden. Dan ontstaat er een relatie
met een gemeenschappelijke langeretermijndoelstelling.” Ook vanuit de bouw- en
installatiesector wordt enthousiast gereageerd. Jansen: “We zijn met diverse
grote partijen in gesprek. We willen dit idee graag op grotere schaal
uitvoeren.” Of het ook op grote schaal werkt, is nog even afwachten. Het slagen
van het concept hangt vooral af van het vertrouwen van de opdrachtgevers in de
BEI-organisatie en het onderling vertrouwen van betrokken partners. “Daarom is
het goed dat we in het oosten zijn begonnen. Dit soort samenwerkingen gaan hier
makkelijker. Het is gemoedelijker en het onderlinge vertrouwen is groot.”

Reageer op dit artikel