nieuws

Cumela pleit voor typegoedkeuring van landbouwvoertuigen

bouwbreed

Cumela pleit voor typegoedkeuring van landbouwvoertuigen

In een reactie op het rapport ‘Verkeersongevallen met (land-)bouwvoertuigen’ pleit brancheorganisatie Cumela Nederland voor invoering van een typegoedkeuring van tractoren en werkmaterieel. Cumela hoopt dat het rapport van de Onderzoeksraad een bijdrage zal leveren aan de verbetering van de verkeersveiligheid van tractoren en werkmaterieel op de openbare weg. Daartoe dienen overheid, fabrikanten, gebruikers en maatschappelijke organisaties samen te werken. De brancheorganisatie wil daar zelf graag aan bijdragen.

Cumela vindt het teleurstellend dat de Nederlandse overheid nog steeds
onvoldoende onderkent, dat de verkeersveiligheid van landbouwvoertuigen
verbeterd moet worden. De brancheorganisatie pleit al meer dan 15 jaar voor
verbetering van de verkeersveiligheid van landbouwvoertuigen. Door de technische
ontwikkelingen van de voertuigen, die groter en sneller zijn geworden, zijn meer
eisen aan voertuig en bestuurder noodzakelijk.

We zien onze visie bevestigd

“Invoering van een trekkerrijbewijs, verhoging van de maximumsnelheid naar 40
km/u en registratie van de snellere landbouwvoertuigen is ons inziens al lang
noodzakelijk. De resultaten van de Onderzoeksraad bevestigen in grote lijnen
onze visie,” zegt Cumela-directeur Jan Maris.
Bij de invoering van een APK-keuring heeft Cumela Nederland haar twijfels.
Voertuigen worden nu al worden gekeurd in verband met de arbowetgeving en
veiligheidscertificering van ondernemingen. “Belangrijker is dat de voertuigen
af-fabriek veilig zijn geconstrueerd,” aldus Maris.

Typegoedkeuring
De gevraagde typegoedkeuring maakt het mogelijk om vooraf te controleren of de
voertuigen voldoen aan de eisen om veilig aan het verkeer deel te nemen. “Nu
kunnen ongekentekende voertuigen zonder toelating op de weg. Voor de bestuurder
is het dan ook niet altijd na te gaan of een voertuig aan de verkeerseisen
voldoet. In dit kader is een Europese harmonisering van typegoedkeuring van
landbouwvoertuigen en werkmaterieel zeer gewenst. Inmiddels worden hier in
Brussel de eerste stappen toe gezet en Cumela Nederland juicht dit van harte
toe. Wij hopen dat ook dat de nieuwe ministerie van Infrastructuur hier actief
aan wil meewerken,” aldus Hero Dijkema, beleidsadviseur verkeer en vervoer
Cumela Nederland.

Nog steeds geen Europese regelgeving
Cumela wijst er ook op, dat de wetgeving voor (land)bouwvoertuigen in Nederland
nog steeds achterblijft bij de technische ontwikkelingen. Voor
landbouwvoertuigen kunnen Europese lidstaten nog steeds een eigen beleid voeren,
vanwege het ontbreken van harmonisering van regelgeving op dit terrein.
Meer info: www.cumela.nl.

Reageer op dit artikel