nieuws

Brabantse corporatie wil mensen ontslaan

bouwbreed Premium

Woningcorporatie Kleine Meierij (3700 woningen) uit het Brabantse Rosmalen verkeert volgens vakbond FNV in acute geldnood vanwege een overdosis nieuwbouwprojecten.

De corporatie dreigt volgens FNV-regiobestuurder Gitta Backer een derde van
het personeel op straat te zetten. Dinsdag zou directeur Simon Jansen dat aan
het personeel hebben medegedeeld. Een advies van de vakbonden en de
ondernemingsraad om in plaats van het ontslaan van mensen projecten niet ten
uitvoer te brengen, zou niets opgeleverd hebben. “De directeur-bestuurder zei:
ik leg het terzijde, we gaan door met onze ontslagaanvraag”, aldus Backer.
Kleine Meierij heeft 45 mensen in dienst. De ondernemingsraad van de corporatie
wil de zaak door de Ondernemingskamer laten behandelen. Het bestuur van Kleine
Meierij wil zelf inhoudelijk niet reageren voordat de Ondernemingskamer
uitspraak heeft gedaan. “In het belang van de privacy van onze medewerkers”,
zegt een woordvoerder. Ook wil de woordvoerder niets zeggen over de financiële
situatie. Het is nog niet bekend wanneer de Ondernemingskamer de zaak behandelt.

Overfinanciering

Volgens vakbondsbestuurder Backer zou de corporatie in problemen zijn
gekomen, omdat het niet lukte een lening van 5 miljoen euro, die bij het
Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) was geborgd, op tijd af te lossen.
Toezichthouder CFV (Centraal Fonds Volkshuisvesting) toonde zich in de laatste
oordeelsbrief van november 2009 al kritisch over de vele voorgenomen projecten
van Kleine Meierij. Die zouden de continuïteit op middellange termijn in gevaar
kunnen brengen. “Overfinanciering”, weet Backer. “De corporatie heeft te veel
projecten en de inkomsten blijven achter. Daardoor zijn er financiële
problemen.” Volgens haar heeft de corporatie zichzelf ten doel gesteld 1 miljoen
euro te besparen op de personeelskosten. De secundaire arbeidsvoorwaarden zouden
al uitgekleed zijn. Backer zegt een brief van het WSW aan de corporatie uit
Rosmalen te hebben gezien waarin het waarborgfonds adviseert een bouwproject
niet ten uitvoering te brengen. Om welk project het gaat, is onduidelijk. Of
Kleine Meierij het advies ter harte heeft genomen, is onbekend. Wel is Backer
meer dan verbaasd dat de directeur-bestuurder dinsdag tijdens de
personeelsbijeenkomst waarin over de ontslagplannen werd verteld , meedeelde dat
de lening van 5 miljoen was veiliggesteld. De geldproblemen zijn kennelijk
opgelost, aldus Backer. “Ik viel bijna van mijn stoel toen ik dat hoorde. Waar
hebben we het dan nog over?”

Reageer op dit artikel