nieuws

‘Bouwbedrijf schuldig bij instorting’

bouwbreed Premium

Bij instortingen zullen aannemers veel sneller boze ogen op zich gericht krijgen dan nu. Dat voorspelde Peter van Veen, topambtenaar bouwkwaliteit bij het ministerie van Binnenlandse Zaken.

“Of het nou om het ongeluk bij Rotterdam van vorige week gaat of om andere
instortingen. U krijgt altijd de schuld en ik ook”, hield Van Veen ongeveer 350
gemeentelijke toezichthouders voor op het jaarlijkse congres van de
Vereniging Bouw en
Woningtoezicht Nederland (VBWT)
. Met het nieuwe kabinet, dat inzet op
toezicht door marktpartijen met hardere straffen bij bouwdrama’s (zoals de
commissie-Dekker adviseerde) zal dat veranderen. “Als er in de toekomst een
gebouw instort, zullen ze zeggen: ‘dat is de schuld van de bouwer’.” Meer
verantwoordelijkheid bij bouwers leggen, is volgens Van Veen niet eenvoudig.
“Het kan, maar we moeten nog wel een aantal vraagstukken oplossen.” Een daarvan
is het invoeren van de gecertificeerde bouwplantoets. Over de benodigde
beoordelingsrichtlijn (BRL) wordt al jaren gesteggeld. Een bouwplan toetsen aan
het Bouwbesluit kan namelijk niet met certificaten. Een tussenweg lijkt nu
gevonden: aannemers die op een goede wijze bouwen, krijgen een certificaat. Van
Veen: “Die BRL kan vrij snel worden ingevoerd, maar de verzekerbaarheid in dat
systeem is nog een lastig punt.” Oplossingen zijn volgens hem te vinden in
landen zoals Canada. Opdrachtgevers kunnen daar zelf kiezen of de gemeente of de
markt toeziet op het bouwproces.

Rol

“Zijn rol zal veranderen, maar de bwt’er verdwijnt niet”, verklaarde Wico
Ankersmit, per 2011 de nieuwe directeur van de VBWT per 2011. “Gemeentelijke
toezichthouders zullen meer gaan letten op processen en minder op de techniek.”
Ankersmit waagt het te betwijfelen of de regering de aanbevelingen van de
commissie-Dekker binnen vier jaar kan uitvoeren.” Van Veen bevestigde dat het zo
goed als zeker is dat het nieuwe Bouwbesluit niet voor 2012 ingaat. Twee
onderzoeken leverden lijvige boeken op met fouten en aanbevelingen. “Het kost
tijd die te verwerken.”

Reageer op dit artikel