nieuws

Bouw ouderenhuisvesting valt stil

bouwbreed Premium

Corporaties voor ouderenhuisvesting schrappen voor honderden miljoenen euro’s aan bouwplannen door een herinterpretatie van de afspraken die ze hadden gemaakt met de belastingdienst. Ze moeten nu alsnog vennootschapsbelasting betalen.

Directeur Harry Rietveld van de Stichting Ouderenhuisvesting Rotterdam (SOR)
voelt zich gedwongen voor 200 miljoen aan projecten af te blazen. Het gaat om
bouwplannen in Rotterdam en omstreken die in de komende drie jaar van start
moesten gaan. Woonzorg Nederland schroeft de investeringen eveneens fors omlaag.
Daarmee komt een abrupt eind aan een jarenlange groei. Dit jaar bereikt de in
Amstelveen gevestigde landelijke ouderenhuisvester nog een piek met 300 miljoen
euro aan investeringen. Volgend jaar bouwt Woonzorg Nederland nog maar voor 130
miljoen. De in 2008 ingevoerde vennootschapsbelasting voor corporaties zou niet
gelden voor een beperkt aantal corporaties met bijzondere sociale doelen,
waaronder ook de ouderenhuisvesting leek te vallen. “Wij hadden op grond daarvan
met de belastinginspecteur een contract afgesloten voor vrijstelling voor een
periode van vijf jaar”, verklaart Rietveld. Twee jaar later blijkt de inspecteur
van hogerhand teruggefloten. Dat gebeurde na Kamervragen over de kwestie waarop
De Jager, toen nog staatssecretaris, besloot de vrijstelling in te trekken. “Dit
kost ons de komende jaren 20 miljoen euro extra”, doelt hij op de nu verplichte
versnelde afdracht. Voor de vraag hoeft hij het bouwen niet te laten,
onderstreept Rietveld. Het investeringsprogramma dient deels voor de vervanging
van verouderde woningen en deels voor uitbreiding van het aanbod. “In Nederland
is een groot tekort aan ouderenwoningen.” Hij ziet dat in veel onderzoeken
bevestigd. Hij hoopt dat de bouwstop wordt begrepen als noodkreet. “Wij hebben
aan de belastinginspecteur geschreven: respecteer het contract.” Rietveld voegt
daaraan toe: “Uiteraard gaat dit juridisch ook nog een staartje krijgen.” Hij
ziet zich niettemin genoodzaakt nu hard in te grijpen: “Ik moet de keuze maken
of ik nog kan bouwen en tegelijk als organisatie financieel gezond kan blijven.”

Leningen

Intussen ziet hij meer nadelige maatregelen voor zijn organisatie op de loer
liggen. Bijvoorbeeld de regels om in aanmerking te komen voor leningen van het
Waarborgfonds Sociale Woningbouw. Hij heeft er een probleem bij als, zoals
beoogd, minimaal 90 procent van de voorraad bestemd moet worden voor huurders
met lage inkomens. De middeldure woningen zijn een middel om de onrendabele
woningen, die met een lage huur, te financieren. Verder vreest hij het moment
dat corporaties verplicht worden mee te betalen aan huursubsidie. De gevolgen
van de bouwstop zijn volgens Rietveld flink. “Naast de gewenste uitbreiding moet
ook een deel van de bestaande voorraad worden vervangen. Dat is een dure
aangelegenheid. Maar het is wel nodig voor de vereiste kwaliteit.” Voorafgaand
aan de sloop moet een gebouw leeg komen. Dat is een ingrijpende operatie. In een
aantal gevallen is het al gebeurd terwijl de nieuwbouw niet doorgaat. Dat geldt
volgens hem voor tweehonderd SOR-woningen. “We stellen de sloop uit. De panden
komen in de waakstand te staan en gaan intussen in de tijdelijke verhuur. We
zullen ze wel kwijtraken maar qua huuropbrengst is het een aderlating van
jewelste.” De SOR heeft momenteel 600 woningen in aanbouw. Volgend jaar gaan
twee nieuwe projecten van start van respectievelijk 300 en 150 woningen en
daarna wordt het stil. Het schrappen van voorbereide projecten kost geld.
Voorbereide projecten zijn, stelt hij, na een onderbreking van jaren niet meer
“met terugwerkende kracht” alsnog uit te voeren. Collega-ouderenhuisvester
Woonzorg Nederland krimpt zijn programma voor 2011 in verband met de
vennootschapsbelastingplicht extra in met 70 miljoen. Aanvankelijk zou de
corporatie zijn investeringen ‘slechts’ terugbrengen van de 300 miljoen dit jaar
naar 200 miljoen in 2011. Hoe het daarna verder gaat, is niet duidelijk. Volgens
woordvoerster Elske Hijlkema is de toekomstige investeringsruimte ook nog
afhankelijk van de besluitvorming over zaken als de ontwikkeling van de
huurtarieven en de financieringscomponent vanuit de zorg. Rietveld hoopt op
gehoor voor de problemen door samen op te trekken met andere grote
ouderenhuisvesters zoals Woonzorg Nederland en Habion. In hun niche
vertegenwoordigt dit drietal meer dan de helft van de landelijke markt.

Reageer op dit artikel