nieuws

Blijf investeren in innovatie

bouwbreed Premium

Ondernemend Nederland mag duurzaamheid en verantwoordelijkheid niet uit het oog verliezen

Het kan economisch alleen succesvol blijven als het durft te investeren in innovatie, vindt Ed Nijpels.
“Er komt geen kilometerheffing.” Het staat er kort en krachtig, op pagina 28 van het concept regeerakkoord VVD-CDA. Eén zin verder blijkt de soep toch niet zo heet gegeten te worden als ze wordt opgediend.”Verschuiving van vaste lasten naar variabele lasten is mogelijk door verhoging van accijnzen op brandstoffen onder gelijktijdige en evenredige verlaging van vaste lasten.”
In gewoon Nederlands: we gaan wel degelijk meer betalen voor het gebruik, en minder voor het bezit van onze auto. Maar dan gewoon via de kassabon aan de benzinepomp, en niet via de hightech die de vorige minister van Verkeer en Waterstaat ooit in zijn hoofd had.
De innovatieve benadering van het Nederlandse mobiliteitsprobleem (‘het kastje in de auto’) heeft de gemoederen de laatste jaren aardig bezig gehouden. Nu lijkt die van de baan. Ik vind dat jammer. In mijn huidige functie heb ik op verschillende plaatsen in de wereld gezien dat het wel degelijk kan, zo’n ‘kastje’. Kilometerbeprijzing, het is bij uitstek een terrein waarop ingenieurs laten zien wat ze waard zijn. Als ingenieurs het in Singapore voor elkaar krijgen, dan kunnen ze het in Nederland natuurlijk ook. Al zul je in dit dichtbevolkte land met zijn mondige bewoners van goeden huize moeten komen. Gelukkig heeft het nieuwe kabinet geen taboe op nadenken afgekondigd.
Het nieuwe kabinet laat in het Regeerakkoord intussen wel zien dat het ingrijpende maatregelen durft te nemen. Nederland moet weer kunnen doorrijden, soms zelfs met 130 kilometer per uur als dat kan. Nederland moet aan het werk, Nederland moet geld verdienen. De overheidsfinanciën worden fors gesaneerd. Allemaal maatregelen die goed zijn voor een economisch gezond land, waarin zowel de huidige als de toekomstige generaties zich kunnen ontplooien in vrijheid en verantwoordelijkheid. De maatregelen zijn ook goed voor ondernemend Nederland, dat per slot van rekening het geld opbrengt waarmee we de collectieve uitgaven financieren. Er komt meer ruimte om te investeren.
Het woord investeren komt acht keer voor in het regeerakkoord, het woord innovatie 28 keer. Het woord ingenieur? Niet één keer. Toch zijn het ingenieurs die de innovatieve oplossingen bedenken voor ingewikkelde maatschappelijke opgaven, zoals de mobiliteit of – fundamenteler nog – de gevolgen van de klimaatverandering. Ze lossen (om maar een paar voorbeelden te noemen) problemen met de waterbeheersing op (in Nederland en New Orleans) en investeren in kennisontwikkeling rond alternatieve energiebronnen. Ingenieurs staan letterlijk midden in de samenleving.

Gedragscode

Om dat nog eens duidelijk te maken, heb ik vorige week op het Nationaal Wegencongres de nieuwe Gedragscode van branchevereniging NLingenieurs aangeboden aan Siebe Riedstra, secretaris-generaal van het ministerie van Verkeer en Waterstaat. Met deze code erkennen de leden van mijn brancheorganisatie hun verantwoordelijkheid. Die strekt veel verder dan het goed en deskundig afronden van een opdracht. Het gaat ook om integriteit, duurzaamheid, veiligheid en maatschappelijk verantwoord handelen. Alle leden van NLingenieurs hebben die kernwaarden hoog in het vaandel. Ze worden erop aangesproken als ze daar steken laten vallen.
Ook een ondernemend Nederland mag duurzaamheid en verantwoordelijkheid niet uit het oog verliezen. En het kan economisch alleen succesvol blijven als het durft te investeren in innovatie. Nederland kan niet zonder high tech. Het regeerakkoord wijst er gelukkig op dat de coalitiepartners daarvan doordrongen zijn, ook al komt dat kastje in de auto er voorlopig niet.
Voorzitter NLingenieurs

Reageer op dit artikel