nieuws

Biologische bodemsanering efficiënter uit te voeren

bouwbreed

Biologische bodemsanering efficiënter uit te voeren

Volgens HMVT, ontwikkelaar van de zogeheten biostimulator, is bij toepassing van het systeem op grootschalige bodemsanering een kostenreductie mogelijk tot zo’n 30 procent

Bodemsaneerder Hannover Milieu- en Veiligheidstechniek (HMVT) uit Ede nam de
innovatieve biostimulator recentelijk in gebruik voor biologische bodemsanering
met sojaolie. De aannemer uit Ede is een van de eerste die zich op deze in-situ
biologische saneringstechniek toelegt. Het plantaardige substraat wordt als
emulsie in de bodem geïnjecteerd en stimuleert de biologische afbraak van
VOCI-verontreiniging (vluchtige organische chloorkoolwaterstoffen). Een half
jaar werkte de aannemer aan de ontwikkeling van de mobiele injectie-unit.
Volgens Christian Soeter leidt de biostimulator tot “een opschaling van het
productie- en injectieproces. Met deze unit kunnen we grotere hoeveelheden
substraat aanmaken en injecteren. Tot voor kort konden we maar vier
injectiefilters tegelijk voorzien van de sojaolie-emulsie en per dag maximaal 4
tot 6 kuub substraat injecteren. Met de nieuwste unit zijn we in staat om tien
tot twintig filters tegelijk te injecteren en dagelijks 25 kuub emulsie te
verwerken.” Het systeem bestaat uit twee mengtanks, elk met een inhoud van 8
kubieke meter. Het meest innovatieve aspect betreft de verbetering van het
mengproces met de mengpomp. “De sojaolie-emulsie moet goed worden gemixt.
Uiteindelijk injecteren we een heel fijne emulsie, kleine belletjes met een
diameter van 2 micrometer.” Bij een saneringslocatie in Veghel vond de eerste
toepassing dit najaar plaats. In opdracht van Vanderlande Industries werden
dwars op de pluim ter grootte van 5 hectare drie bioschermen over een maximale
breedte van 100 meter geplaatst. De schermen bestaan uit ruim honderd
injectiefilters in totaal die op een onderlinge afstand van 3 meter staan en
verspreiding van de verontreiniging moeten voorkomen. De filters zijn geplaatst
op een diepte van 4 tot 20 meter, verdeeld over vier niveaus. Per filter is 2
kuub sojaolie geïnjecteerd. Soeter: “Injecteren in honderd filters vergt met de
biostimulator slechts drie weken en betekent een halvering van de injectietijd.”

Kostenreductie

HMVT gaat het afbraakproces de komende vijf jaar monitoren. Komend voorjaar
volgt een eerste halfjaarlijkse meting om te zien in welke mate de biologische
afbraak vordert. “Een groot voordeel van deze saneringsmethode is dat één
injectieronde voldoende is om de biologische afbraak voor de komende vijf jaar
te stimuleren. ” Volgens Soeter leidt de ontwikkeling uiteindelijk tot een forse
kostenbesparing voor opdrachtgevers. “Met name grotere saneringen, locaties waar
meer dan 100 kuub soja-emulsie moet worden geïnjecteerd, zijn veel
kosteneffectiever uit te voeren.” Hij schat de kostenreductie bij grootschalige
toepassing op circa 30 procent.

Reageer op dit artikel