nieuws

‘Aantal studiestakers zal met Vakgilde flink afnemen’

bouwbreed

‘Aantal studiestakers zal met Vakgilde flink afnemen’

Duizenden hooggekwalificeerde vaklieden per jaar afleveren aan technische bedrijven, waaronder aannemers, installateurs en elektrotechnische ondernemingen.

Dat is de ambitie van het opleidingstraject Vakcollege Techniek. Om het doel
te bereiken is door de leiding van deze leerweg een nieuw initiatief genomen,
Vakgilde genaamd. “Zie het als een nieuwe fase in de ontwikkeling van Vakcollege
Techniek”, zegt Michael Ammerlaan. Hij is via uitzend- en
detacheringsorganisatie USG People verantwoordelijk voor de nieuwe stap van
Vakcollege Techniek. USG People heeft expertise op het gebied van internet
communities en levert de technische en inhoudelijke kennis voor het gilde.
“Vakgilde is de organisatie die leerlingen van Vakcollege Techniek tijdens hun
leerwerkperiode gaat begeleiden”, legt hij uit. “Het helpt hen bij het vinden
van een geschikte leerwerkbaan, zorgt bovendien voor goede arbeidsvoorwaarden en
regelt daarnaast alle administratieve taken. Je moet het zien als een community
op het internet waar alle betrokkenen bij Vakcollege Techniek aan kunnen
deelnemen.” Dat geldt ook voor afgestudeerde vaklieden. Zij kunnen bij Vakgilde
terecht om informatie op te halen die ze voor het uitoefenen van hun beroep
nodig hebben of om contact te onderhouden met hun vroegere docenten. Ook kunnen
bedrijven en werknemers via deze internetcommunity laten zien wat ze voor elkaar
kunnen betekenen. Het is een belangrijke stap voor Vakcollege Techniek. De
onderwijsmethode maakte in 2008 een kleinschalige start met 13 scholen en zo’n
1000 leerlingen en groeide snel. Met ingang van het nieuwe schooljaar hebben 50
onderwijsinstituten met rond de 4000 leerlingen zich aangesloten bij het
opleidingstraject.

Praktijk

Net als bij de beroepsbegeleidende leerweg (bbl) die binnen het mbo wordt
gebruikt, vindt de scholing voor een belangrijk deel in de praktijk plaats. De
eerste drie jaar krijgen de leerlingen van Vakcollege Techniek minimaal 12 uur
per week techniek en vakmanschap. Vervolgens lopen ze gedurende een jaar
verschillende stages. De laatste twee jaar vindt de afronding van hun opleiding
plaats op het niveau van middelbaar beroepsonderwijs waarbij ze gemiddeld vier
dagen per week bij een bedrijf aan de slag zijn. “Door de leerlingen van het
begin af aan in de praktijk op te leiden gaan we dus een stap verder dan het
reguliere onderwijs”, zegt Ammerlaan. “Je moet het zien als een klassiek gilde
maar op moderne leest geschoeid.” Om dat te bereiken werken de scholen die zijn
aangesloten bij Vakcollege Techniek nauw samen met het bedrijfsleven. Ook het
Platform Bètatechniek en Bouwend Nederland zijn nauw betrokken bij het
initiatief. De nieuwe loot, Vakgilde, gaat een belangrijke rol spelen voor alle
deelnemers. “Het is de organisatie die Vakcollege-leerlingen tijdens hun
leerwerkperiode gaat begeleiden en het leerwerkproces regisseert. Zij helpt
leerlingen bij het vinden van een geschikte leerwerkbaan, zorgt voor goede
arbeidsvoorwaarden en regelt bovendien alle administratieve zaken.”

Personeelstekort

Met de komst van Vakgilde zal het aantal leerlingen dat voortijdig met de
opleiding stopt, flink afnemen, zo verwacht Ammerlaan. Daarnaast krijgen
aangesloten bedrijven de zekerheid dat ze tijdens de leerwerkperiode over
voldoende vaklui kunnen beschikken. “Zo kunnen we de personeelstekorten van
ondernemers in de technische sectoren terugdringen. We streven ernaar om
jaarlijks zo’n 4000 tot 5000 goed geschoolde vaklieden af te leveren.”

Reageer op dit artikel