nieuws

Aantal aanvragen Nationale Hypotheek Garantie stijgt

bouwbreed

Steeds meer mensen maken gebruik van de Nationale Hypotheek Garantie NHG. Het aantal aanvragen steeg van 65.000 in 2009 tot 96.000 dit jaar. Dat blijkt uit cijfers van Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW), die de NHG uitvoert.

In ongeveer 74.000 gevallen betrof het de financiering voor de aankoop van een woning en in circa 22.000 gevallen een herfinanciering in verband met woningverbetering.
Sinds vorig jaar juli is de grens voor een NHG-hypotheek verhoogd tot 350.000 euro. Binnen dat prijssegment wordt nu ongeveer 80 procent van de woningaankopen met een NHG-hypotheek gefinancierd.
Ongeveer 12.000 huishoudens vroegen in de eerste negen maanden een NHG-hypotheek aan voor een huis in de prijsklasse tussen de 265.000 en 350.000 euro. In circa 9000 gevallen was sprake van de aankoop van een bestaande woning, in 3000 gevallen van een nieuwbouwwoning.
Het aantal mensen met een NHG-hypotheek dat hun huis gedwongen met verlies moest verkopen, is in de eerste negen maanden van dit jaar opgelopen tot 985, een stijging van 80 procent ten opzichte van dezelfde periode in 2009.

Echtscheiding

Volgens WEW wordt bijna de helft van de gedwongen verkopen waarop verlies wordt geleden, veroorzaakt door een sterke groei van het aantal onderhandse verkopen als gevolg van echtscheiding. “Momenteel leidt een echtscheiding vaker tot een verlies dan in het verleden”, aldus Karel Schiffer, directeur van Nationale Hypotheek Garantie. “Achtergrond hiervan is dat de waarde van woningen de afgelopen jaren niet is gestegen. Hierdoor zijn de ‘kosten koper’ bij een volledige financiering nog niet terugverdiend. Dat betekent in die gevallen per definitie een verlies. Dit is een blijvend punt van zorg indien en voor zolang een positieve prijsontwikkeling van koopwoningen uitblijft.”

Reageer op dit artikel