nieuws

Aannemer moet NMa-boete toch betalen

bouwbreed

Aannemersbedrijf Timmer-Verzijl is er niet in geslaagd onder de opgelegde bouwfraudeboete uit te komen.

Het College van Beroep voor het bedrijfsleven heeft alle bezwaren van de
gww-aannemer uit Dordrecht tegen de boete, verworpen. Dat blijkt uit het
gepubliceerde vonnis. De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) legde in 2005
Timmer en Verzijl – toen nog twee aparte bedrijven – boetes op van
respectievelijk 856.000 en 191.000 euro wegens deelname aan het wegenbouwkartel.
Timmer-Verzijl, sinds 2008 onderdeel van Volker Wessels, vocht de sancties aan
bij de Rotterdamse rechtbank. Die oordeelde twee jaar terug echter dat de NMa de
boetes terecht heeft opgelegd. Daarop volgde de stap naar het College van Beroep
voor het bedrijfsleven, de beroepsinstantie in uitspraken over
mededingingszaken.

Onevenredig hoog

De aannemer kon zich niet vinden in de hoogte van de boetes. Hoewel Timmer
destijds tot het kleinbedrijf werd gerekend, kreeg het de op zestien na hoogste
sanctie opgelegd. Daarmee zou de onderneming onevenredig hoog zijn bestraft. Het
College concludeert echter dat niet de omvang van het bedrijf, maar “de mate van
overtreding” bepalend is geweest bij de boeteoplegging. Het bezwaar werd daarom
terzijde geschoven.

Reageer op dit artikel