nieuws

‘Het gebruik van digitale plannen vraagt om een cultuuromslag’

bouwbreed

Overheden zijn vanaf januari wettelijk verplicht hun ruimtelijke ordening te digitaliseren. Een aantal belanghebbenden heeft de vereniging Provero opgericht, met als doel de digitalisering te stimuleren, kennis te ontwikkelen en ervaringen te delen.

Het platform DURP (Digitale Uitwisseling in Ruimtelijke Processen) is
opgeheven, meldt Jur van der Velde, voorzitter van de nieuwe vereniging. Tot
twee jaar geleden was hij directeur van Buro Vijn in Oenkerk, een adviesbureau
dat nauw betrokken is geweest bij de ontwikkeling van de Standaarden Ruimtelijke
Ordening 2008. “Binnen DURP is heel veel kennis opgebouwd. We hebben Provero
opgericht om die kennis bij elkaar te houden”, licht Van der Velde toe. Provero
is de afkorting van ‘Prometheus Vereniging voor Ruimtelijke Ordening en ICT’.
Prometheus is de Griekse god die de mens technische beschaving heeft gegeven.
Volgens Co Verdaas, gedeputeerde van de Provincie Gelderland, hoort
digitalisering van de ruimtelijke ordening bij een moderne overheid. Hij stelt
dat in de Agenda 2010 van Provero. “Het gebruik van digitale plannen vraagt om
een cultuuromslag. De burger is niet zozeer het doel, als wel de professional”,
vindt Verdaas. De toekomst is aan interactieve processen, zoals het digitaal
toetsen van plannen aan het digitale ruimtelijke ordeningsplan, volgens de
huidig directeur van Buro Vijn, Dick Takkebos. Hij ziet ook driedimensionale
plannen in het verschiet. Echter, voor zulke toepassingen moeten de Standaarden
aangepast worden. Provero gaat daar aandacht aan besteden.

Onafhankelijk

Momenteel heeft de vereniging zo’n 60 leden, waaronder adviesbureaus,
overheden en individuen. Provero is onafhankelijk en niet gebonden aan een
bedrijf of organisatie. De vereniging organiseert bijeenkomsten over actuele
thema’s. Driemaal per jaar verschijnt een publicatie met artikelen over de
digitalisering van de ruimtelijke ordening. Van der Velde: “Overheden hebben
geen keuze meer. Alle nieuwe plannen moeten elektronisch worden gepubliceerd.
Plannen ouder dan vijf jaar moeten voor 1 juli 2013 digitaal zijn, anders mogen
geen leges meer geheven worden.”

Website

Hoewel overheden nog wel een fysieke afdruk moeten hebben, is het digitale
exemplaar voortaan rechtsgeldig. Overheden zijn verplicht hun plannen op
internet toegankelijk te maken. Het ministerie van VROM heeft voor dat doel een
basale website ingericht,
www.ruimtelijkeplannen.nl,
ook bekend als RO Online. “Niet echt gebruiksvriendelijk”, vindt Takkebos. Hij
hoopt dat overheden zelf de publicatie ter hand nemen. Om de plannen te kunnen
downloaden en ermee te werken, moeten gebruikers een applicatie aanschaffen.

Reageer op dit artikel

Gerelateerde tags

Lees voordat u gaat reageren de spelregels