nieuws

Zes maanden respijt voor energienorm

bouwbreed

Van 1 januari tot 1 juli mag de huidige energieprestatienorm (EPN) nog worden gebruikt naast de nieuwe energieprestatienorm voor gebouwen (EPG, NEN 7120).

Daarna laat VROM alleen de nieuwe norm toe, met geattesteerde software voor
het berekenen van de energieprestatiecoëfficiënt. Dat maakte Jos Verlinden
bekend op het symposium over de NEN 7120, van NEN, VROM en Agentschap NL in Ede.
Verlinden is coördinator nieuwbouw en innovatie bij het cluster energiebeleid en
gebouwde omgeving van het ministerie van VROM. Hij zei dat in de NEN 7120 nieuwe
inzichten zijn verwerkt over de energiehuishouding van een woning. Bovendien
zijn nieuwe technieken opgenomen zoals warmteterugwinning uit douchewater.
Daarnaast kunnen nu gebiedsmaatregelen zoals stadsverwarming in de berekening
worden betrokken. Maar uit de berekening komt dezelfde
energieprestatiecoëfficient (epc). Verlinden: “Gemiddeld zijn de EPN en de EPG
op elkaar geijkt. In individuele gevallen kunnen verschillende uitkomsten
voorkomen.” Tijdens het symposium waren noch de norm, noch de rekensoftware
beschikbaar. “De ontwikkelaars van commerciële rekensoftware halen 1 januari
niet”, verklaarde Verlinden. “Wij stellen daarom een sobere rekentool
beschikbaar. Om oneerlijke concurrentie te vermijden wordt onze rekentool niet
geattesteerd. Hij heeft dezelfde kern als de commerciële software, maar is
minder gebruiksvriendelijk.” Overigens moet een subcommissie nog zijn fiat geven
aan de NEN 7120 en noemde Verlinden zijn verhaal daarom voorwaardelijk. Gerard
Meerdink, voorzitter van de normcommissie EPG: “Op het gebied van ventilatie
worden op het ogenblik nog wat zaken geregeld.” Een woordvoerder van de
commissie voor de NEN 8088 (deel 1) over ventilatie en de energieprestatie zei
echter dat al overeenstemming is bereikt.

Stapels kritiek

Door het ontbreken van de norm en rekensoftware bleven de bijna vijfhonderd
deelnemers aan het symposium met veel vragen zitten. Meerdink zei dat ze geen
“administratieve trucjes” meer zullen kunnen toepassen. “De NEN 7120 is ook te
gebruiken voor bestaande woningen, maar dan moeten wat andere parameters worden
ingevoerd”, aldus Meerdink. Hij voegde eraan toe: “Persoonlijk vind ik dat het
invoeren van alle parameters in de nieuwe rekensoftware niet voor een paar
honderd euro kan.” Verlinden wilde daarop geen commentaar geven. Volgens
Meerdink heeft de normcommissie stapels kritiek verwerkt of afgewezen. “Alle
bewezen technieken zitten nu in de norm. De commissie wil minder
gelijkwaardigheidsverklaringen.”

Reageer op dit artikel