nieuws

‘Zelfstandigen geven stadswijken impuls’

bouwbreed

Stimulering van kleinschalige bedrijvigheid is goed voor de vitaliteit van stadswijken

Dat is de conclusie van een onderzoek van de Universiteit van Amsterdam in opdracht van de Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting (SEV). Deze ziet er een argument in de vestiging te bevorderen van – met name – zzp’ers in aandachtswijken. Die kunnen ruimte krijgen in de vaak leegstaande winkelplinten van gebouwen, meent de SEV. Een economische invulling zou daarbij beter zijn dan een culturele, waarvoor vaak wordt gekozen als alternatief voor het wegblijven van gegadigden in de detailhandel. Het aantal zzp’ers in Nederland nadert het miljoen. Velen van hen werken thuis of met een laptop in de horeca of in andere publieke ruimten. Ze brengen levendigheid in de wijk en geven de economie een impuls, kunnen gemeenten zich gelukkig prijzen volgens de SEV.

Reageer op dit artikel