nieuws

WWI decentraliseert budget ISV

bouwbreed

Minister Van Middelkoop (wonen) hevelt het Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing (ISV) over van het Rijk naar de gemeenten. Voor komend jaar is dit 38 miljoen euro.

Wonen, Werken en Integratie
Met dit budget wil de overheid de kwaliteit van de woningvoorraad en de leefomgeving verbeteren. Daaronder vallen ook zaken als bodem, lucht en geluid. Het geld is met name bedoelt voor de 32 grote gemeenten, probleemsteden en krimpregio’s. Voor initiatieven van burgers voor het verbeteren van hun wijk reserveert Van Middelkoop volgend jaar 25 miljoen euro vanuit de wijkenaanpak.
Vanaf 2011 moet bij de aanvraag van een bouwvergunning een berekening worden meegeleverd van de materiaalgebonden milieuprestatie van een gebouw.
WWI gaat door met de uitvoering van het energiebesparingsprogramma ‘Schoon en Zuinig’. Het departement stelt ruim 50 miljoen euro beschikbaar aan subsidies voor energiebesparing in de gebouwde omgeving en voor innovatie in die categorie nog eens 13 miljoen euro. Op die manier hoopt de minister tot 2013 ruimt tachtig grootschalige innovatieve voorbeeldprojecten te realiseren.

Bouwkwaliteit

Wat betreft de bouwkwaliteit gaat WWI een benchmarkonderzoek uitvoeren naar de kwaliteit van woningen in omringende landen. Daarbij wordt onder meer gekeken naar brandveiligheid, geluidwerendheid, gezondheid, energieprestatie en bruikbaarheid. Het onderzoek wordt als handvat gebruikt bij het bijstellen van het woningkwaliteitsbeleid.

Reageer op dit artikel