nieuws

Woningbouw schrapt kwart van banen

bouwbreed

Een op de vijf hoofdaannemers in de bouw schrapt arbeidsplaatsen

Bij de woningbouwers zet een kwart het mes in het personeelsbestand. De
maandelijkse conjunctuurmeting van het Economisch Instituut voor de Bouw laat
zien dat de crisis de aannemerij stevig in haar greep heeft. Tegen de trend in
trekt 17 procent van de grond- en waterbouwers extra personeel aan om het werk
rond te zetten. De overheidsmaatregelen om de sector infra te stimuleren, werpen
duidelijk vrucht af. Van de woningbouwers meldt in augstus 42 procent een
verdere afname van de bedrijvigheid. De sector heeft voor een half jaar werk in
portefeuille. Het EIB registreert in zijn onderzoek in opdracht van de Europese
Commissie dat de helft van de woningbouwers geen hinder van stagnatie heeft ten
gevolge van onvoldoende orders. Bij een groep van 41 procent daarentegen vallen
duidelijk gaten in de bedrijfsprocessen. Negen op de tien woningbouwers gaan
voor de komende maanden uit van stabiele prijzen. De utiliteitsbouw heeft voor
5,7 maanden werk onderhanden. Bij 44 procent van de bedrijven lopen de
orderportefeuilles langzaam leeg. Een op de drie aannemers klaagt over stagnatie
vanwege een gebrek aan opdrachten. Driekwart van de bedrijven houdt zijn
personeel op de huidige sterkte. De werkvoorraad van de infrabouwers bedroeg in
augustus 6,6 maanden. De wegenbouw (5,4 maanden) is aanmerkelijk slechter
toebedeeld dan de deelsectoren grond- en waterbouw (7,8 maanden).

Gecompenseerd

Bij de wegenbouwers meldt een vijfde een afname van de bedrijvigheid. De
krimpende bedrijven worden vrijwel geheel gecompenseerd door aannemers die de
werkdruk juist zien toenemen. Toch ziet komende maanden bijna de helft van de
wegenbouwer de hoeveelheid onderhanden werk afnemen. In de infrabouw heeft 71
procent geen last van stagnatie. In de b&u komt 54 procent tot die
conclusie. Toch verkeren in de infra een op de vijf bedrijven in een lastig
parket door een gebrek aan opdrachten.

Reageer op dit artikel