nieuws

‘Watervoorziening steden moet anders’

bouwbreed

Het kan geen kwaad om de cyclus die het water in de stad doorloopt op regionaal niveau opnieuw op te zetten

Dat vindt Luuk Rietveld, hoogleraar Integratie en Innovatie in de Urbane Watercyclus. Vrijdag legt hij in zijn intrederede aan de TU Delft uit hoe dat zou kunnen. Rietvelds leerstoel is een initiatief van ‘watercyclusbedrijf’ Waternet.
De nieuwe hoogleraar gaat uit van een klimaatneutrale stedelijke watercyclus. Die status is wat hem betreft alleen te bereiken met een nieuwe opzet van de watervoorziening. Het betekent ook dat partijen die voorheen geen contact met elkaar onderhielden, nu wel met elkaar overleggen wat ze voor elkaar kunnen betekenen. Een bedrijf gebruikt dan bijvoorbeeld geen schoon grondwater meer voor zijn processen, maar bereidt het proceswater zelf uit minder schoon oppervlaktewater. Natuur en milieu varen er in Rietvelds woorden wel bij. Goed voorbeeld is de manier waarop Dow zijn waterprocessen regelt.

Reageer op dit artikel