nieuws

‘Wabo jaagt bouwers op kosten’

bouwbreed

Indieners van een bouwaanvraag lopen onder de Wabo het risico dat bouwplannen op de welstandstoets worden afgekeurd als de kosten voor het voorontwerp al zijn gemaakt.

Dat stellen Tonny Nijmeijer, hoogleraar omgevingrecht aan de Universiteit van
Nijmegen en advocaat gebiedsontwikkeling Tycho Lam. Het ministerie van VROM en
Bouwend Nederland vinden de kritiek onterecht. Per 1 oktober 2010 treedt de
nieuwe omgevingsvergunning (Wabo) in werking. Een gemeente toetst dan een
bouwplan pas aan welstandseisen als zij de bouwvergunningaanvraag beoordeelt. Nu
kan de aanvrager een bouwvergunning in twee fasen aanvragen. De bouwer kan in de
eerste fase juridische zekerheid krijgen of zijn bouwplan voldoet aan de
welstandseisen. De gefaseerde bouwvergunning bestaat straks volgens de juristen
niet meer. “In de wettekst van de Wabo staat echter dat je straks wel kunt
faseren in activiteiten, maar niet in delen van activiteiten”, legt Lam uit. “En
een bouwvergunning is slechts één activiteit waar welstand een onderdeel van
is.” Paul van Vleuten, partner bij adviesbureau LBP Sight, hoopt dat de wet op
dit punt wordt aangepast. “Je loopt straks het risico dat je al je bouwplannen
hebt uitgewerkt en dan op de welstand wordt teruggefloten. Dat brengt veel
onnodige kosten met zich mee.” Volgens hem kun je wel een bouwadviesaanvraag
indienen en dan in een vooroverleg met de gemeente de welstandstoets bespreken.
“Maar dat is niet juridisch bindend, dus de onzekerheid blijft bestaan.” Volgens
Van Vleuten is het probleem aanzienlijk. “Alle grotere bouwprojecten hebben met
welstand te maken, dat is zo’n 20 procent van de vergunningaanvragen.”

Eerste fase

Volgens een medewerker van VROM en Pieter Clerx, jurist bij Bouwend Nederland
loopt het echter zo’n vaart niet. Planologische inpassing is een andere
activiteit dan bouwen en kan dus wel in een eerste fase getoetst worden. “Als de
gemeente bij het besluit over de planologische inpassing ook kijkt naar zaken
zoals plaatsing, volume en dakhelling, kan de welstandscommissie daar niet in
een latere fase op terugkomen. Die heeft zich dan te beperken tot de
detaillering”, legt de VROM-medewerker uit. Volgens Lam is deze benadering een
diskwalificatie van de welstandscommissie en zal deze benadering zorgen voor
veel tijdverlies.

Reageer op dit artikel