nieuws

Vermoedens vastgoedfraude in Hoek van Holland

bouwbreed Premium

De gemeente Rotterdam laat uitzoeken of ambtenaren en anderen hebben gesjoemeld bij bouwproject Unicum in Hoek van Holland. Aanleiding daartoe zijn ernstige onregelmatigheden die de Rotterdamse Rekenkamer ontdekte bij het doorlichten van de besluitvorming.

Hoge ambtenaren bij OBR en dS+V drukten door dat een privaat stuk grond bij
het bouwplan van ontwikkelaar Willemse Minderman werd getrokken, ondanks diverse
negatieve adviezen. “Betreffende ambtenaren konden ons geen opheldering geven
waarom. Van besluitvorming en verslagen op directieniveau bleek niets terug te
vinden, dus is een reconstructie van de motieven onmogelijk”, vertelt Paul
Hofstra (directeur Rekenkamer). “Dat roept vragen op over de integriteit.” Het
besluit zorgde ervoor dat de projectkosten plotseling de pan uitrezen. Terwijl
de gemeente zonder het particuliere grondstuk zijn grondexploitatie dekkend had
kunnen maken met realisatie van twaalf woningen, was plotseling een toren van 70
meter nodig met negentig dure appartementen. Overigens zonder dat daarvoor een
financiële onderbouwing bestond. Zo is een taxatierapport van restaurant Unicum
dat moest worden uitgekocht nooit gevonden. De rol van Willemse Minderman,
waarvan de directeurs recentelijk tot celstraf veroordeeld zijn in de
vastgoedfraude rond de Coolsingeltoren, vindt de Rekenkamer opmerkelijk. Bij
tegenwind dreigde de Capelse ontwikkelaar met claims – evenals de
restauranteigenaar. “Waarna de gemeente gewoon had kunnen zeggen: we hebben dat
particuliere grondstuk helemaal niet nodig”, aldus Hofstra. “Maar de hoogte van
eventuele planschade en claims zijn nooit onderzocht.” Beweringen van
topambtenaren bij OBR en dS+V dat sprake was van een onomkeerbaar proces, waren
volgens de Rekenkamer pertinent onjuist. De Rekenkamer zet ook vraagtekens bij
de rol van de adviseur van restaurant Unicum die tevens directeur was van een
woningbouwvereniging. Verder constateert ze dat het welstandsadvies slecht
gemotiveerd was. Volgens de Koepelnota kon het bouwplan niet door de beugel,
maar door gebruik te maken van de Welstandsparagraaf lukte dat alsnog. Verder
blijkt dat het deelgemeentebestuur de deelraad van Hoek van Holland ‘onvolledig
en deels onjuist’ heeft geïnformeerd. De deelraad heeft daardoor op basis van
onjuiste informatie een besluit over stedenbouwkundige randvoorwaarden genomen.
Mede daarom adviseert de Rekenkamer bevoegdheden niet langer te scheiden tussen
deelgemeente en gemeente bij grootschalige gebiedsontwikkelingen. De gemeente
neemt de resultaten van het (nader) onderzoek mee in onder meer de Monitor Grote
Projecten.

Reageer op dit artikel