nieuws

Vergeet architecten niet bij btw-verlaging!

bouwbreed Premium

In de kleine berichtjes in Cobouwvan de afgelopen week stond aangekondigd dat het CBS verwachtte dat architecten- en ingenieursbureaus in Nederland wederom een omzetdaling konden verwachten in de komende maanden

In mijn branche heeft zich nog geen enkel zicht op herstel afgetekend,
terwijl ook in het afgelopen jaar al scherpe omzetdalingen hebben
plaatsgevonden. In mijn eigen bureau, dat internationaal georiënteerd is, hebben
we dat gelukkig wel enigszins weten op te vangen met buitenlandse opdrachten.
Maar daarbij profiteren wij ironisch genoeg soms van stimuleringsmaatregelen die
in andere landen wel door overheden genomen zijn. Het is daarom des te wranger,
zelf onbegrijpelijk, dat architectendiensten zijn uitgesloten van de
aangekondigde btw-verlagingen voor renovatie. Natuurlijk klagen architecten niet
snel. De meesten gaan tot het uiterste om goed werk te maken, maar het lijkt
erop dat er nu teveel in stilte wordt geleden. Aan het begin van de zomer meldde
het journaal nog abusievelijk dat het weer beter ging met architecten, maar dat
sloeg toch werkelijk nergens op. De BNA heeft aangekondigd alsnog bij de vaste
kamercommissie van Financiën, die deze week de maatregel gaat behandelen, te
gaan lobbyen. Het kan niet anders of de Tweede Kamer gaat terugkomen op deze
vergissing, de cijfers spreken voor zich. Ik kan me trouwens goed voorstellen
dat zo’n btw-verlaging ook permanenter kan worden toegepast, bijvoorbeeld op
diensten voor de non-profit sector. Het is een publiek geheim onder architecten
dat daar altijd geld bij moet omdat de honoraria zelden kostendekkend zijn. Er
wordt daarnaast op dit moment stevig onder de prijzen gedoken door sommige
grotere bureaus, waardoor de situatie voor kleinere bureaus nog schrijnender
wordt. Het is pijnlijk dat een beroepstak met een belangrijke culturele waarde
en veel leden die een mooi project maken belangrijker vinden dan winst maken, op
deze wijze extra hard wordt aangepakt. De ontwikkelingen zijn te volgen op
www.bna.nl.

Reageer op dit artikel