nieuws

Verdegro verliest weer zaak tegen Rijkswaterstaat

bouwbreed

Verdegro heeft opnieuw een kort geding verloren tegen Rijkswaterstaat over de toelating van zijn mobiele rijstrooksignaleringssystemen op het openbare wegennet.

De Haagse rechtbank oordeelde onlangs dat Rijkswaterstaat de apparatuur van
Verdegro terecht heeft afgewezen. In mei kwam de rechter al tot dezelfde
conclusie. Mobiele rijstrooksignalering (mrs) wordt door aannemers veelvuldig
gebruikt bij wegwerkzaamheden. De wegbeheerder deed die van Verdegro eerder dit
jaar in de ban omdat de signaalgevers niet aan de gestelde eisen voldeden.
Bovendien was de apparatuur niet door een geaccrediteerde instantie getoetst aan
de Europese norm EN 12966. Na de verloren rechtszaak, schakelde Verdegro in juni
het onafhankelijke keurings- en testinstituut O.K.T.I. BVBA in om de
mrs-systemen nogmaals te keuren en te toetsen. Maar volgens Rijkswaterstaat
staat dit bureau niet te boek als een zogenoemd ‘notified body’ en heeft
Verdegro dan ook niet aangetoond dat haar apparaten nu wel voldoen aan de eisen
van onder meer herkenbaarheid en leesbaarheid. De rechtbank geeft
Rijkswaterstaat daarin gelijk. Zij vindt ook dat de rijksdienst “geen onredelijk
beleid” hanteert. Dat Verdegro bij de eerste rechtszaak niet was verteld dat zij
een geaccrediteerde instantie moest inschakelen voor de keuring, doet daar
volgens de rechters niets aan af. De uitspraak betekent dat onder meer
wegenbouwers de mrs-systemen van Verdegro nog altijd niet mogen gebruiken. Het
bedrijf uit Etten-Leur lijdt daardoor naar eigen zeggen “aanzienlijke schade
wegens gemiste inkomsten”. Ook heeft het imago van de onderneming uit Etten-Leur
een flinke deuk opgelopen. Zij overweegt bij de wegbeheerder dan ook een
schadeclaim in te dienen. Verdegro legt zich niet neer bij de vonnissen. Het
bedrijf heeft hoger beroep aangetekend. Deze week vindt daarin een eerste stap
plaats: zowel Verdegro als Rijkswaterstaat krijgt de kans om de rechter nogmaals
haar zienswijze op het geschil te geven.

Reageer op dit artikel