nieuws

Verdegro verliest kort geding

bouwbreed

Verdegro heeft opnieuw een kort geding verloren tegen Rijkswaterstaat over de toelating van zijn mobiele rijstrooksignaleringssystemen op het openbare wegennet.

De Haagse rechtbank oordeelde onlangs dat
Rijkswaterstaat de
apparatuur van Verdegro
terecht heeft afgewezen. In mei kwam de rechter al tot dezelfde conclusie.
Mobiele rijstrooksignalering (mrs) wordt door aannemers veelvuldig gebruikt bij
wegwerkzaamheden. De wegbeheerder deed die van Verdegro eerder dit jaar in de
ban omdat de signaalgevers niet aan de gestelde eisen voldeden. Bovendien was de
apparatuur niet door een geaccrediteerde instantie getoetst aan de Europese norm
EN 12966.

Na de verloren rechtszaak schakelde Verdegro in juni het onafhankelijke
keurings- en testinstituut O.K.T.I. BVBA in om de mrs-systemen nogmaals te
keuren en te toetsen. Maar volgens Rijkswaterstaat staat dit bureau niet te boek
als een ‘notified body’ en heeft Verdegro dan ook niet aangetoond dat haar
apparaten nu wel voldoen aan de eisen van onder meer herkenbaarheid en
leesbaarheid. De rechtbank geeft Rijkswaterstaat daarin gelijk.

Reageer op dit artikel