nieuws

Toename hoeveelheid bouw- en sloopafval

bouwbreed

De hoeveelheid bouw- en sloopafval zal tot 2015 jaarlijks met 1 procent groeien, verwacht ING. De bank deed een studie naar de ontwikkeling van de hoeveelheid verwerkt afval in Nederland. Over vijf jaar zal er 26,2 megaton bouw- en sloopafval verwerkt moeten worden.

De onderzoekers stellen vraagtekens bij LAP2, het Landelijk Afvalbeheerplan van de overheid. Hierin wordt uitgegaan van een toename van de totale hoeveelheid bouw- en sloopafval met 2 procent per jaar. De groei zou te danken zijn aan de verwachtte inbreiding, het bouwen binnen bestaande bebouwing en een daarmee gepaard gaande toename van de hoeveelheid bouwsloop. De onderzoekers verwachten echter een flinke krimp in 2010 en 2011. In de jaren daarna zet de groei weer in. “In ons scenario gaan wij uit van een gematigder groei met jaarlijks 1 procent van de hoeveelheid bouw- en sloopafval, in lijn met de groei in de periode 2002-2006”, schrijven de onderzoekers. Dit resulteert in een totale hoeveelheid van 26,2 megaton bouw- en sloopafval in 2015. “Het is bekend dat de bouw laatcyclisch is. Bouwbedrijven merken de gevolgen van economische schommelingen pas veel later dan ondernemingen in andere sectoren”, aldus Stefan van Woelderen, auteur van het rapport. “Wij zijn er in onze berekeningen vanuit gegaan dat de bouwproductie en de sloop invloed op elkaar hebben. Zo komen we op deze cijfers.”
Naast een gematigder groeiscenario voor het bouwafval voorspelt ING dat de afvalhoeveelheid afkomstig van de industrie zal afnemen.
De bouwsector is verantwoordelijk voor meer dan een derde van de hoeveelheid afval die in Nederland wordt verwerkt. Bouw- en sloopafval bestaat voor meer dan 85 procent uit steenachtig materiaal en voor minder dan 15 procent uit gemengd materiaal. Steenachtig materiaal wordt voor circa 99 procent gerecycled, gemengd bouw- en sloopafval voor circa 60 procent.

Reageer op dit artikel