nieuws

Theater Sneek op oude constructie

bouwbreed

Theater Sneek op oude constructie

Voor de nieuwbouw van het theater in Sneek blijven de betonfundering en de kelder van het voormalige TNT-gebouw in stand. Om overbelasting te voorkomen, is een stalen vakwerkconstructie ontworpen die de kelder letterlijk overbrugt. Monnikenwerk voor constructeur JVZ ingenieurs.

De constructeur, architect Alberts & Van Huut en Friso Bouwgroep
optimaliseerden het definitieve ontwerp in bouwteamverband en stelden het vast.
“Dat is wel bijzonder aan dit proces. We hebben gezamenlijk een huzarenstukje
verricht”, zegt directeur Harry Zwiers van JVZ ingenieurs trots. De grote zaal
heeft haar mooie inwendige eivorm behouden. Volgens Zwiers is dit ellipsvormige
theater uniek qua vormgeving in Nederland. “Er is alles op alles gezet om binnen
het taakstellend budget te blijven. Dat heeft er onder andere toe geleid dat de
nieuwe foyer wordt gebouwd op de oude fundering van het voormalige postkantoor
dat op palen staat. De bestaande kelder heeft functioneel nut doordat we de
garderobe en de toiletgroepen erin onderbrachten.”

Drukbelasting

In het ontwerp van Alberts & Van Huut krijgt het dak van de grote zaal
een groene heuvel met beplanting. Dat levert veel drukbelasting op. Voor JVZ
ingenieurs was het de uitdaging een draagconstructie te ontwerpen die de
fundering en de kelder niet zou overbelasten. Een stalen vakwerkconstructie
bleek de oplossing. Naast de kelder zijn grote poeren met palen in de grond
geboord om de staalconstructie daarop af te steunen. Alleen de breedplaat
vloerelementen van de grote theaterzaal rusten op de kelder en worden
ondersteund door een rij van ronde, stalen, met beton volgegoten kolommen. “Er
kwam veel iteratief rekenwerk aan te pas om te bepalen hoe zwaar we de bestaande
kelder nog konden belasten”, legt Zwiers uit. “Gezien het krappe budget moesten
we ook zoveel mogelijk op materiaalkosten besparen. We hebben een zeer
uitgekiende stalen vakwerkconstructie in een 3D Revit-model ontworpen, zodat we
precies konden zien waar meer en minder staal nodig was.” Alleen de toneeltoren
en de grote zaal zijn in staal uitgevoerd, de belendende vleugels met kantoren,
vergaderzalen en expeditieruimten worden opgetrokken in dragend metselwerk.
Inmiddels is het voormalige TNT-gebouw helemaal gesloopt, de kelder is
volgestopt met ballastmateriaal, zoals zand en water, teneinde te voorkomen dat
zij opdrijft. “Er staat een hoge grondwaterdruk in Sneek”, verklaart Zwiers. Om
de spatkrachten en knikbelasting van de staalprofielen op te vangen, is de
stalen draagconstructie in twee bovenliggende en onderliggend vakwerk ontworpen
met talloze windverbanden. De staalconstructie wordt afgesloten met een
betondak. Alberts & Van Huut heeft een transparante pui voor de foyer
ontworpen met een grillig lijnenspel met de geometrische patronen zoals we die
van de architect kennen. Achter het dakpark op de foyer en de zaal verrijst de
23 meter hoge toneeltoren die met natuurlijke materialen zoals glas, baksteen en
hout wordt bekleed. Naar verwachting vindt de oplevering van het nieuwe theater
plaats omstreeks de jaarwisseling 2011-2012.

Projectgegevens

Opdrachtgever: gemeente Sneek Architect:
Alberts & Van Huut, Amsterdam Constructie: JVZ Ingenieurs, Deventer
Theatertechniek: Theateradvies, Amsterdam Hoofdaannemer: Friso Bouwgroep, Sneek
Installatietechniek advies: Valstar Simonis, Groningen Advies brand- en
akoestiek: Peutz, Groningen Aannemer installaties: BAM-Techniek, Groningen
Sloop: Van der Wal, Joure Bouwperiode: 2010 – 2011 Bouwkosten: circa 15 miljoen
euro inclusief grondaankoop, exclusief btw

Reageer op dit artikel