nieuws

‘Stop met bouwen waar water dreigt en pak oorzaak klimaatverandering aan’

bouwbreed Premium

Stoppen met bouwen in risicovolle gebieden, het sneller uitvoeren van maatregelen om wateroverlast tegen te gaan en bovenal het aanpakken van de oorzaken van klimaatverandering, zijn de meest genoemde maatregelen die Nederland moeten beveiligen tegen het wassende water.

Dat blijkt uit het onderzoek ‘Pilot: Tevreden met hoogwaterbescherming?’. Dit is een studie naar de tevredenheid met hoogwaterbescherming onder de bevolking dat bureau Alterra van de Wageningen Universiteit uitvoerde in opdracht van Rijkswaterstaat. Een meerderheid van de 2100 deelnemers aan het onderzoek vindt dat de overheid voldoende maatregelen neemt om Nederland te beveiligen tegen wateroverlast. Toch wordt Rijkswaterstaat niet alleen in positieve zin genoemd. Zo is 40 procent van de ondervraagden het eens met de stelling dat de waterbeheerder voldoende rekening houdt met de belangen en behoeften van de burgers. “Slechts 31 procent van de bevolking vindt dat de organisaties in het waterbeheer openstaan voor wensen en meningen van burgers”, blijkt uit een toelichting. De samenstellers vinden overigens dat veel mensen niet weten wat het werk van de waterbeheerders inhoudt. Daarover moeten deelnemers beter worden geïnformeerd.

Reageer op dit artikel