nieuws

‘Stimuleer dat waterschappen en gemeenten rioolbeheer verbeteren’

bouwbreed

Het rioolbeheer kan sterk verbeteren als waterschappen en gemeenten het beheer van rioolgemalen tegen het licht houden.

Dat is de mening van Arjan Budding, beleidsadviseur waterketen bij waterschap Vallei & Eem. Momenteel loopt het beheer van grote en kleine rioolgemalen dwars door elkaar heen, legt hij uit. De afvalwaterketen is een systeem met twee beheerders, waterschappen en gemeenten. Zij hebben beide zowel grote als kleine gemalen onder hun vleugels.
Als voorbeeld noemt hij het waterschap waar hij zelf werkzaam is. Het grootste gemaal binnen het werkgebied van Vallei & Eem verwerkt 3000 kuub water per uur, het kleinste 35 kuub. Het grootste door een gemeente beheerde gemaal in het gebied van het waterschap is er een van 1800 kuub. “En dat kom je ook buiten ons werkgebied geregeld tegen.”
Een situatie die is terug te voeren op afspraken tussen de Unie van Waterschappen en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten uit de jaren zeventig van de vorige eeuw. “Sindsdien zijn er veel technieken bijgekomen die een efficiënter beheer van rioolgemalen mogelijk maken. Je kunt bijvoorbeeld via de computer op afstand toezien hoe het gemaal werkt. Voor gemeenten is die verregaande automatisering vaak een te grote stap. Wat momenteel betekent dat waterschappen beter in staat zijn grote gemalen te beheren, dan gemeenten. Ik stel voor daarop in te spelen door de technische mogelijkheden verder te optimaliseren en daarbij ook buiten de genoemde afspraken te kijken.” Dat maakt, vindt Budding, een betere samenwerking tussen gemeenten en waterschappen nodig. En daarover wil hij een discussie op gang brengen. “Natuurlijk werken verschillende gemeenten en waterschappen goed met elkaar samen. En daarop wil ik niks afdingen. Wel wijs ik er op dat rioolbeheer mogelijkheden biedt tot nieuwe samenwerkingsvormen”, zegt hij. “De afvalwaterketen staat voor nieuwe technische en organisatorische uitdagingen en het beheer van rioolgemalen is daarbij een belangrijke schakel.”
Om de discussie te starten, wordt op 5 oktober in Amersfoort een bijeenkomst gehouden door de themagroep Stedelijk Water (www.waterwerk.nl). Het gaat om een workshop met zowel sprekers van gemeenten als van waterschappen. “Daarbij willen we een aantal voorbeelden, van technische en organisatorische oplossingen, de revue laten passeren en proberen daar lessen uit te leren.”

Reageer op dit artikel