nieuws

Stadsplan Almelo opnieuw op de schop

bouwbreed Premium

Het binnenstadsplan van Almelo moet opnieuw veranderen. Er ontstaat een fors gat in het plan, omdat naar alle waarschijnlijkheid de nieuwbouw van het stadhuis wordt afgeblazen.

De Ontwikkelingscombinatie Almelo 2010, bestaande uit Dura Vermeer en Kondor Wessels, had het plan nagenoeg klaar, toen het nieuwe college na de gemeenteraadsverkiezing een andere afweging maakte en nogmaals renovatie van het bestaande stadhuis ging onderzoeken. Dat valt zes miljoen euro goedkoper uit dan nieuwbouw.
Het is nagenoeg zeker dat de gemeenteraad gaat kiezen voor renovatie van het stadhuis van architect J.J.P. Oud. Dat kan alleen een herstructurering van het pand betreffen met of zonder een kleine uitbreiding. Het vorige college van B&W ging nog uitdrukkelijk voor een nieuw stadhuis aan de havenkom. Meyer en van Schooten maakten het winnende ontwerp. Tot verbijstering van Dura Vermeer en Kondor Wessels maakte het nieuwe college een volledig andere afweging. “We hebben onze verontwaardiging laten blijken, maar de realiteit is de situatie van vandaag. We moeten met een positieve insteek verder”, aldus woordvoerder René Werger namens de Ontwikkelingscombinatie.
Het wegvallen van het nieuwe stadhuis in het plan heeft consequenties voor de gehele structuur van de beoogde binnenstad. “Het is niet zo dat je even nieuwe winkels en kantoren in de plaats zet van het stadhuis, zo werkt dat niet. Het stadhuis zou deel uitmaken van een bruisend hart in de stad. We moeten het plan integraal herzien. Nee, we denken niet aan een kleinere omvang van het plan om het exploitatiegat te dichten. We overwegen om bepaalde deelplannen op te schuiven in de tijd. Dat kan, omdat de gemeente al bepaalde gronden en vastgoed had aangekocht die nog verhuurd zijn, zodat we daarvan nog huurpenningen ontvangen.” Over enkele maanden verwacht het consortium een vernieuwd binnenstadsplan te presenteren.
Overigens zal de gemeente zich voor een deel terugtrekken uit de grondexploitatie. Het grondbedrijf van Almelo is door de financiële reserve heen. Mogelijk wordt er een publiek-private Grond Exploitatie Maatschappij (GEM) opgericht, waarbij Dura Vermeer, Kondor Wessels, de gemeente en mogelijk woningcorporaties de financiële risico’s gaan delen.

Reageer op dit artikel