nieuws

Regeling werkkosten eenvoudiger

bouwbreed

De werkkostenregeling wordt per 1 januari 2011 eenvoudiger.

In plaats van verantwoording per werknemer kan worden volstaan met een
verantwoording per bedrijf. Werkgevers mogen hun werknemers onbelaste
vergoedingen en verstrekkingen doen voor een vast percentage van 1,4 procent van
de loonsom. Dat scheelt werkgevers veel administratieve lasten omdat zij dit
zogenoemde loon in natura niet meer per individuele werknemer hoeven te
administreren. Dit schrijft minister De Jager in een brief aan de Tweede Kamer.
Met deze wijziging komt de bewindsman tegemoet aan de breed levende wens uit het
bedrijfsleven om de regeling simpeler te maken. Na een internetconsultatie heeft
de bewindsman de nieuwe regeling nu bekendgemaakt. De Jager erkent dat voor
sommige bedrijven de regeling ongunstig kan uitpakken. Die kunnen minder
onbelaste verstrekkingen aan hun medewerkers doen. Daarbij gaat het met name om
werkkleding met een bedrijfslogo, vakliteratuur en kosten van inschrijving in
een beroepsregister. Op dat punt heeft De Jager dan ook iets meer ruimte
gegeven, omdat hij niet op alle punten het bedrijfsleven tegemoet is gekomen.
Ook betekent het dat de administratieve lasten minder zullen draaien. Het gaat
om een beperkt aantal vrijstellingen dat kan worden gegeven. Maar de
verstrekkingen moeten dan wel weer op individueel niveau geadministreerd worden.
Toch blijft er in totaal nog een verlichting van de administratieve lasten voor
bedrijven over van 111 miljoen euro. Ook scheelt het de Belastingdienst fors in
uitvoeringskosten.

Reageer op dit artikel