nieuws

Provincie wacht niet op Waddinxveen

bouwbreed Premium

Zuid-Holland gaat zelf een inpassingsplan maken voor de zogenoemde Moordrechtboog. De provincie wacht niet langer op een bestemmingsplan van Waddinxveen.

Ruzie is er niet tussen de gemeente en provincie, maar Zuid-Holland heeft haast uit vrees een toegezegde rijksbijdrage van 100 miljoen voor de verbinding tussen de A20 en de A12 te verspelen. Daarvoor is de weg te belangrijk in de plannen rond de verbetering van de bereikbaarheid rond de zogenoemde Gouweknoop.
“Het is een kwestie van tijdsdruk. Waddinxveen had vragen over planschade, maar dat vind ik niet iets om de terinzagelegging van een bestemmingsplan te doen vertragen”, aldus gedeputeerde Govert Veldhuijzen.
Het risico was hem daardoor te groot dat het bestemmingsplan niet op tijd klaar zou zijn waardoor het Rijk de toezegging voor de 100 miljoen gemakkelijk zou kunnen intrekken. Dat zou betekenen dat Zuid-Holland het project geheel zou kunnen vergeten. Zijn voorstel om dan zelf maar het voortouw te nemen, werd unaniem gesteund.

Reageer op dit artikel