nieuws

Pensioenfonds schilders doet het relatief goed

bouwbreed

Het pensioenfonds voor schildersbedrijven houdt zich in vergelijking tot andere pensioenfondsen kranig. Er zit genoeg geld in het fonds om de toekomstige pensioenuitkeringen te kunnen garanderen.

Dat blijkt uit het jaarverslag van het pensioenfonds over 2009. De dekkingsgraad steeg gedurende 2009 van 106,2 naar 112,3 procent. De Nederlandse Bank (DNB) stelt 105 procent als ondergrens. Volgens de laatste meting in juli 2010 is de dekkingsgraad iets gezakt naar 109 procent.
Het pensioenfonds volgt net als Bpf Bouw een herstelplan. In 2008 had BPF Schilders een tekort en begin 2009 was er sprake van onderdekking. De dekkingsgraad was toen 102 procent. Daarom werd het bedrijfspensioenfonds verplicht een herstelplan op te stellen en in te leveren bij DNB.

Krachtig

Dat herstelplan moet voldoende zijn om er weer bovenop te komen. Een ongewijzigd premie-, toeslag- en beleggingsbeleid is voldoende krachtig om de financiële situatie en de dekkingsgraad ruim binnen de afgesproken tijd (vijftien jaar) te herstellen, schrijft het fonds in het jaarverslag. Bpf Schilders heeft rekening gehouden met de gestegen levensverwachting. Het herstelplan betekende wel dat er in 2009 geen toeslag mogelijk was. Normaal stijgen de pensioenaanspraken van de deelnemers van het pensioenfonds met de gemiddelde landelijke loonstijging mee. In 2010 werd wel een toeslag verleend, van 1 procent.
Bpf Schilders telde eind 2009 bijna 150.000 deelnemers. Het aantal actieve deelnemers daalde vergeleken met eind 2008 met 1.400 naar 41.000 deelnemers. 73.000 deelnemers werkten ooit als schilder maar doen nu ander werk. Het pensioenfonds keert uit aan 34.000 gepensioneerden.

Reageer op dit artikel