nieuws

Oost-Nederland protesteert tegen spoorplannen Eurlings

bouwbreed

Het protest in Oost-Nederland zwelt aan tegen de spoorplannen van minister Eurlings (Verkeer en Waterstaat) in de regio. Aanstaande woensdag praat de minister met de belanghebbenden.

Het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS) betekent dat het aantal
goederentreinen op het spoortraject tussen Deventer en Oldenzaal stijgt van
twaalf naar tachtig per etmaal. Lokale politici en bewoners zijn bang voor een
verslechtering van de leefbaarheid. Men vreest een toename van geluids- en
trillingshinder en het vervoer van gevaarlijke stoffen door woongebieden. Ook is
men bang dat het goederenvervoer het personenvervoer op bestaande sporen zal
verdringen.

Alternatieven

Politici en de belangenorganisatie Regionaal Overleg Noordelijke Aftakking
(RONA) pleiten voor een milieu-effectrapportage (MER) die alternatieve varianten
onderzoekt om goederenvervoer door Oost-Nederland te laten rijden, zoals een
nieuw spoortracé langs de A1 of een nieuwe spoorlijn door de Achterhoek. “Het
kabinet legt de rekening van het goederenvervoer eenzijdig bij Oost-Nederland.
Het budget van 50 miljoen euro om trillingshinder op te vangen is ontoereikend”,
zegt Theo Schouten, bestuurder van de Regio Twente. Volgens hem moet het kabinet
samen met Duitsland investeren in een Europees goederennetwerk en kan de
volledige Betuweroute beter worden benut. Ook vindt hij het aanbrengen van
geluiddempers op bestaand spoor een goede aanvullende maatregel, mits het Rijk
daarvoor geld beschikbaar stelt.

Spreiding

Eurlings wil met het kabinetsplan het goederenvervoer in Nederland beter
spreiden door een deel van het goederenvervoer in de Randstad te verplaatsen
naar Oost- en Zuid-Nederland. Door de aanleg van de Tweede Maasvlakte bij
Rotterdam en het spoorboekloos rijden dreigt het spoor in de Randstad namelijk
verstopt te raken.

Reageer op dit artikel