nieuws

Ombudsman: Handhaving schiet tekort

bouwbreed

Gemeentelijke handhaving schiet volgens de Nationale Ombudsman tekort.

Dat constateert hij in een rapport naar aanleiding van klachten van burgers.
De Nationale Ombudsman, Alex Brenninkmeijer, sluit zich daarmee aan bij de
kritiek van de VROM-Inspectie, die het tekortschieten van de handhavingsplicht
al eerder aan de orde stelde. De protesten zijn veelal afkomstig van inwoners
die zich eerder bij de gemeenten hadden beklaagd over bouwwerken zonder
vergunning, licht-, stank- of geluidsoverlast. Gemeenten reageren vaak niet of
slecht op de klachten, motiveren de belangenafweging onvoldoende of verstrekken
alsnog een vergunning. Daardoor is het mogelijk dat de gemeente een vergunning
voor de bouw van een dakkapel weigert, maar het bestaan van een illegale
dakkapel gedoogt of achteraf legaliseert. Als een burger zijn recht haalt via de
bestuursrechter, blijkt de gemeente de rechterlijke uitspraak lang niet altijd
op te volgen

Sluitpost

De uitvoering van regels voor de ruimtelijke ordening, wonen of geluid- en
milieuhinder valt onder verantwoordelijkheid van gemeenten. Als deze regels niet
nageleefd worden moet de gemeente handhavend optreden. Handhaving heeft vaak
geen prioriteit bij gemeenten, constateert de Ombudsman. Het is een sluitpost op
de gemeentelijke begroting. Er is een tekort aan capaciteit, budget en
deskundigheid. Zo lopen achterstanden steeds verder op. Ook hebben zij last van
te veel en vaak achterhaalde regelgeving, waardoor handhaving niet altijd
wenselijk is. Ook een gebrekkige interne organisatie kan de besluitvorming bij
een gemeente parten spelen. Klachten blijven dan ergens liggen, constateert de
Ombudsman. De Ombudsman heeft een handleiding opgesteld voor gemeenten waardoor
verzoeken om handhaving beter moeten worden afgehandeld. Betere communicatie
over beslissingen en afwegingen en transparante procedures. Ook raadt
Brenninkmeijer de overheden aan altijd de rechterlijke uitspraak op te volgen.

Reageer op dit artikel