nieuws

Modelverordening moet aanbesteden professionaliseren

bouwbreed Premium

De VNG gaat samen met gemeenten en het bedrijfsleven een modelverordening aanbesteden maken. Doel is zoveel mogelijk uniforme aanbestedingsregels onder de Europese drempel te krijgen en de aanbestedende diensten verder te professionaliseren.

“We hebben in de nieuwe Aanbestedingswet beloofd met richtsnoeren te komen voor aanbestedingen beneden de Europese drempel. De modelverordening is daar de invulling van”, zei minister Van der Hoeven (economische zaken) bij de ondertekening van een convenant hierover met de VNG en het ministerie van Binnenlandse Zaken.
Wat haar betreft krijgen gemeenten, provincies en waterschappen, vier jaar de tijd om uniformiteit aan te brengen in de manier van aanbesteden. “Lukt dat niet dan kunnen er nog steeds dwingende regels komen”, aldus de bewindsvrouw.
VNG-voorzitter Annemarie Jorritsma is daar geen voorstander van. “Dit convenant is een goed middel, dat biedt flexibiliteit waar wettelijke regels rigide zijn. Niet elke gemeente is hetzelfde waardoor er ook wat ruimte moet blijven”, vindt zij.
Ze verwacht overigens wel dat de uniformiteit fors zal toenemen als de modelverordening er eenmaal ligt. “Niet in het eerste jaar, maar in de loop der tijd zal 90 procent van de gemeente de modelverordening toepassen. Dat leert de praktijk. Ik kan mij niet voorstellen dat als 90 procent meedoet, de minister nog komt met dwingende regels.
Beide bestuurders beseffen dat de wens vanuit het bedrijfsleven wat anders ligt. Zeker in de bouw zouden bedrijven het liefst willen werken met vastliggende regels. “Het bedrijfsleven kan daar zelf ook iets aan doen. Als de modelverordening er ligt, kunnen bedrijven politieke druk uitoefenen om die ook toe te passen”, vindt Jorritsma.
Het zal nog wel een jaartje duren voordat de modelverordening er ligt. Dat zal dan waarschijnlijk nog voor de publicatie van de Aanbestedingswet in het Staatsblad zijn. Vervolgens gaan VNG samen met brancheorgaisaties de boer op om er voorlichting over te geven. Het Rijk trekt daar 3 ton voor uit.

Reageer op dit artikel