nieuws

Magda de Vetten: ‘Situatie Eemshaven was zorgwekkend’

bouwbreed Premium

Magda de Vetten: ‘Situatie Eemshaven was zorgwekkend’

De Arbeidsinspectie houdt verscherpt toezicht op de bouwplaats in de Eemshaven. “We zien dat het aantal overtredingen afneemt”, zegt woordvoerder Magda de Vetten.

“We merkten tijdens onze inspecties dat er het nodige mis was”, aldus De
Vetten. “Vooral het aantal ongevallen viel op.” Op papier was alles in orde. “We
zien dat de werkgevers wel door hebben wat er moet gebeuren, maar dit wordt niet
altijd in praktijk gebracht.” De inspectie ontdekte ondermeer problemen met de
veiligheid. “Dan moet je bijvoorbeeld denken aan mankementen aan stempels,
waardoor instortingsgevaar ontstaat.” Ook op het gebied van communicatie op de
werkvloer was het een en ander mis. “Sommige werknemers beheersten onvoldoende
Engels en Duits. De kraanmachinisten bijvoorbeeld.” Beheersing van dezelfde taal
is belangrijk, benadrukt De Vetten. “Als de ene kraanmachinist gaat hijsen, moet
hij wel aan zijn collega’s kunnen vertellen wat hij aan het doen is. Anders
krijg je botsingen.” De machinisten die zich niet verstaanbaar konden maken,
zijn inmiddels vervangen. Ook op de aanpikkers had de arbeidsinspectie het een
en ander aan te merken. “Ze waren onvoldoende geschoold. Inmiddels hebben ze een
cursus aanpikken gekregen.”

Illegale arbeid

Om illegale arbeid te voorkomen, zocht de Arbeidsinspectie al in een vroeg
stadium contact met de opdrachtgevers. “We zijn voor de bouw begon samen met de
belastingdienst komen praten. Daarbij is vooral benadrukt dat voor mensen van
buiten de Europese Unie die hier komen werken een vergunning nodig is. Sindsdien
hebben we één keer per veertien dagen overleg. Daarnaast wordt geregeld
gecontroleerd, soms een keer per week.” Een overtreding bij het inhuren van
vreemdelingen heeft de inspectie nog niet geconstateerd. “Wel wordt onderzocht
of de kennismigrantenregeling wordt nageleefd.” Over de uitkomst van het
onderzoek kan de woordvoerster nog niets zeggen. Sinds juni dit jaar voert de
inspectie verscherpt toezicht uit op de werkomstandigheden. De meest recente
controle vond afgelopen vrijdag plaats. “Van een overtreding was toen geen
sprake. Wel was een onderdeel van een kraan gebroken. Dat was opvallend. Daarom
hebben we preventief de kapotte kraan en een kraan van hetzelfde type
stilgelegd.” Schrijnend durft De Vetten de situatie in de Eemshaven niet te
noemen. “Het was wel zorgwekkend. Er werden boetes uitgedeeld en soms moest het
werk stilgelegd worden.” Sinds de controles zijn aangescherpt, gaat het beter.
“We controleren bijna iedere week. Dat werkt. We zien dat het aantal
overtredingen afneemt.” De Eemshaven is een van de grootste bouwplaatsen van
Nederland. Er wordt gewerkt aan twee energiecentrales.

Reageer op dit artikel