nieuws

Lagere overheden krijgen in 2011 veel minder geld

bouwbreed

Lagere overheden zullen het de komende jaren met veel minder geld moeten doen. Nog onduidelijk is hoeveel van deze bezuinigingen consequenties zal hebben voor de bouw.

Het Provinciefonds wordt gekort met 300 miljoen euro per jaar. Voor 2011 is
dat 290 miljoen euro maar dat wordt in 2012 gecompenseerd doordat dan 310
miljoen minder wordt uitgekeerd aan de provincies. Verdeling van de pijn wordt
pas in 2012 structureel geregeld als een nieuwe verdeelsleutel wordt toegepast.
Daarover is al beroering ontstaan omdat het Rijk in de oorspronkelijke plannen
rekening wilde houden met het vermogen van de provincies. Dat zou ongunstig
uitpakken voor de provincies die reserves hebben opgebouwd met de verkoop van
hun aandelen in de energiemaatschappijen. De provincies die geen of weinig
aandelen hadden, zoals Flevoland, zouden dan meer kunnen krijgen. Flevoland
heeft daar ook om gevraagd in verband met de uitgaven die nodig zijn voor de
schaalsprong Almere. Ook provincies die het geld van de aandelen hebben
geïnvesteerd, zouden er goed vanaf komen. Wie het geld heeft opgepot, zou
daarvoor worden gestraft.

Gemeentefonds

In totaal krijgen de provincies uit het fonds 1,14 miljard euro, gemiddeld 69
euro per inwoner. Dit jaar kregen ze nog 78 euro per inwoner. De algemene
korting op het Gemeentefonds is geringer. Per inwoner kregen gemeenten dit jaar
gemiddeld nog 1091 euro, in 2011 ligt dat 25 euro lager. In totaal wordt 18
miljard euro uitgekeerd. Dat betekent niet dat gemeenten er goed vanaf komen.
Zij leveren fors in op de uitvoering van een aantal landelijke regels, onder
meer de zorg en re-integratie. Daarnaast hebben ze ook al te maken met
teruglopende inkomsten uit bijvoorbeeld het grondbedrijf en leges.

Reageer op dit artikel