nieuws

Kredietvraag van publieke sector stijgt

bouwbreed Premium

De Nederlandse Waterschapsbank (NWB) verleende in de eerste helft van dit jaar 25 procent meer krediet dan in de eerste helft van 2009

In totaal ging 3 miljard euro de deur uit.
De ontwikkeling bij deze bank voor de publieke sector vormt het spiegelbeeld van die bij commerciële banken, die juist meer de hand op de knip houden. De NWB verstrekt kredieten aan waterschapen, gemeenten, provincies, woningcorporaties en instellingen in de gezondheidszorg.
In het verslag over het eerste halfjaar van 2010 maakt de bank gewag van een toenemende kredietvraag en tevens een voorkeur voor iets langere looptijden. Dit duidt volgens de directie op een terugkerend vertrouwen bij de doelgroep. Het grootste deel van de kredietverlening ging naar woningcorporaties. De financiering van gemeenten en zorginstellingen vertoonde eveneens een stijgende lijn.
De gretigheid van de klandizie houdt ook verband met de historisch lage rente in de financieel sterkere Europese landen zoals Nederland. De tienjaarsrente is gedaald tot onder de 3 procent. Wel zijn de renteopslagen nog steeds hoger dan voor de kredietcrisis.
In totaal ving de NWB de afgelopen zes maanden 869 miljoen euro aan rente op uitstaande leningen. De rentelasten kwamen uit op 822 miljoen euro. Dat betekent dat het renteresultaat 47 miljoen euro bedraagt, een stijging van 65 procent ten opzichte van de eerste zes maanden van 2009. Met het tweede kwartaal van vorig jaar erbij ontstaat echter alweer een ander beeld. Het renteresultaat over heel 2009 was 92 miljoen euro en de directie verwacht voor dit jaar een vergelijkbaar cijfer.

Winst

Ondanks de gunstige ontwikkelingen daalde de nettowinst over de eerste helft van dit jaar van 35,4 naar 14,6 miljoen euro. Dat heeft te maken met de daling van de marktwaarderesultaten van de kredietportefeuilles. “Deze waarderingsresultaten”, verklaart de directie, “hebben in hoge mate een theoretisch karakter, met name als het gaat om afwaarderingen wegens kredietrisico op de Nederlandse publieke sector.” De NWB twijfelt er niet aan dat de betrokken partijen in de toekomst aan hun rente- en aflossingsverplichtingen zullen blijven voldoen. “In dat geval zullen eerdere ongerealiseerde marktwaardeverliezen weer als toekomstige winsten terugkeren.”
De bank zag zijn balanstotaal groeien tot 60 miljard euro. Door het gelijkgebleven eigen vermogen van 1 miljard euro daalde de kapitaalratio tot 1,7 procent. Het streven is deze op te krikken tot 3 procent in 2018, conform het volgens internationale afspraken vanaf dan geldende minimum.

Reageer op dit artikel