nieuws

interview Sander van Bodegraven: Opleiding zoekt creatief naar noodoplossingen

bouwbreed

interview Sander van Bodegraven: Opleiding zoekt creatief naar noodoplossingen

Opleidingsbedrijven zoeken creatief naar mogelijkheden om leerlingen in dienst te houden, stelt Fundeon-directeur Sander van Bodegraven vast.

Als voor een leerling geen leerwerkplek kan worden gevonden, heeft het
opleidingsbedrijf een probleem. Dat heeft de leerlingen in dienst en moet hun
salaris dan toch betalen. “Sommige directeuren laten zich door het dreigende
financiële tekort niet uit het veld slaan. Ze kunnen allemaal de boom in, ik ga
door met op de oude voet leerlingen aannemen”, verneemt hij dan. Extra –
geïmproviseerde – stageplaatsen blijken te vinden buiten de reguliere
bouwplaatsen in de regio. Als het gaat om werk dat geen geld oplevert, zoals het
oefenen op school of nuttige maar niet commerciële projecten buiten de deur,
komt de financiële nood aan de man. Om daaraan een mouw te passen “zoeken
opleidingsbedrijven creatief naar oplossingen”.

Etiket

Een van de ‘trucs’ die Van Bodegraven ziet, is de activiteiten een ander
etiket geven. De tweejarige bbl-opleiding wordt bijvoorbeeld te duur als er geen
inkomsten tegenover staan, met zijn vier betaalde werkdagen en één schooldag,
maar: het bol-traject telt maar één werkdag, en vier schooldagen. “Scholen
denken na over mengvormen van bol en bbl. Ze zoeken daarbij de grenzen op.” Zelf
bouwprojecten initiëren, is een andere oplossing. “Het opleidingsbedrijf in
Diemen gaat zijn eigen nieuwbouw uitvoeren”, geeft hij als voorbeeld. In deze
categorie valt ook de bouw van een nieuw kleedkamergebouw voor een voetbalclub
in het Zeeuwse Kloetinge. Hoopgevend vindt hij de stimuleringsregeling die
ProRail juist heeft gepresenteerd. “Ongetwijfeld gaat dit heel veel
leerlingbouwplaatsen opleveren.” Van Bodegraven denkt aan de verbouwing van
stations en de uitvoering van de zogenoemde sleutelprojecten (de regeling voor
de aanpak van een aantal beoogde hsl-stations en hun omgeving). “Dit is een
nieuwe aanpak. Ik hoop dat we meer grote opdrachtgevers bereid vinden om op deze
manier meer leerlingbouwplaatsen te organiseren.”

Anticyclisch opleiden succes

Nu aannemers minder werk
hebben, houdt het personeel tijd over. Een geluk bij een ongeluk is dat het
hierdoor tijd heeft voor bijscholing. Sinds de start, bijna anderhalf jaar
geleden, van de regeling voor anticyclisch opleiden (aco) van werknemers in de
bouw, meldden zich hiervoor ongeveer drieduizend mensen, afkomstig van
driehonderd bedrijven. De stimuleringsregeling voor anticyclisch opleiden van
het O&O-fonds (Onderwijs & Opleidingen) is daarmee een succes, vindt Van
Bodegraven. “De aantallen blijven wel iets achter bij wat we hadden verwacht,
maar door de regeling tot in 2011 door te zetten, hopen we dat het er
uiteindelijk meer worden.” De aco-regeling is een gezamenlijk initiatief van
Bouwend Nederland en de vakbonden. De deelnemende werknemers volgen bij elkaar
bijna negentigduizend scholingsdagen. Een bijkomend voordeel hiervan is, ziet
Van Bodegraven, is dat hierdoor bij bedrijven soms weer ruimte ontstaat voor een
nieuwe leerling.” Het doel van het anticyclisch opleiden is werknemers naar een
hoger opleidingsniveau te brengen of ze een andere richting op te helpen. Ze
kunnen bijvoorbeeld van niveau 1 (van de bbl, red.) naar niveau 2 gaan of van 2
naar 3, of een andersoortige opleiding volgen. “Dat gebeurt bij de
samenwerkingsverbanden en binnenkort, is de bedoeling, ook bij de roc’s.” Het
invullen van deze opleidingen is maatwerk, onderstreept hij. “Dat gebeurt in
overleg met de bedrijven. Vooral het mkb hapt toe. Grote bedrijven hebben
relatief meer hoger kader in dienst. Ook hebben die soms eigen
opleidingen.”

Tien procent bezuinigen

Fundeon moet
bezuinigen door het slinken van de bijdragen van het ministerie van Onderwijs en
het O&O-fonds. Hoewel het vooralsnog ‘maar’ om 10 procent gaat, was dit wel
aanleiding om de organisatie grondig tegen het licht te houden. Van Bodegraven
trad op 1 juni aan als nieuwe directeur en zag het voorwerk gedaan. “De
verandering was al ingezet. Ik ben nu bezig met de uitvoering van de nieuwe
visie.” Belangrijk is volgens hem dat voortaan een duidelijkere scheiding geldt
tussen wettelijke en bedrijfstaktaken. De eerste zijn ingegeven door het
ministerie van OC&W, de laatste door de sector. Fundeon ontvangt 30 procent
van zijn budget van het Rijk en 70 procent via het O&O-fonds. Beide
instanties beknibbelden dit jaar op hun bijdrage. Naast het schrappen van
activiteiten zoals de voorlichting op scholen en de sluiting van het Infocentrum
GWW ontstaan ook nieuwe activiteiten. “Zo zijn we bezig met de digitalisering
van leermiddelen.” Voor vakken als assistent-bouwplaatsmedewerker of vakman gww
komt dit schooljaar alvast een groot deel van het lesmateriaal digitaal
beschikbaar. “Wij vinden dit een absolute vooruitgang. Onze wereld digitaliseert
nu eenmaal snel. Ik denk ook dat het goed aansluit bij wat de jongens aanspreekt
die de opleidingsbedrijven bezoeken. Een instructief filmpje zullen ze eerder
bekijken dan dat ze een boekje van 20 tot 20 bladzijdes lezen.”

Reageer op dit artikel