nieuws

Inschatten werkdruk meest riskant

bouwbreed

Het verkeerd inschatten van de hoeveelheid werk vinden bouwers van grote projecten het grootste risico.

De schade loopt bij een miskleun gemiddeld op tot 0,69 procent van de totale
bouwsom. In het rapport Bouw in Beeld 2009 duikt het Economisch Instituut voor
de Bouw diep in de risico’s van bouwprojecten. Zo’n duizend ondernemers werden
aan de tand gevoeld, ruim driehonderd projecten onder het vergrootglas gelegd.
De studie wijst uit dat voor de aannemers talrijke gevaren op de loer liggen.
Als grootste gevaar wordt ervaren het tijdens de uitvoering bijstellen van
plannen door de opdrachtgever. Bij één op de vijf projecten is het raak. Op de
lijst van kwalen staat diefstal op de tweede plaats, nog voor het verkeerd
calculeren van arbeid en het te laat binnenkomen van de juiste vergunningen. In
13 procent van de gevallen worden projecten getroffen door een faillissement van
een onderaannemer of toeleverancier.

Het onderzoek van het EIB werd vorig najaar uitgevoerd. Als opdrachtgevers
niet tijdig betalen, blijkt dat in de burgerlijke en utiliteitsbouw in doorsnee
een half procent van de bouwsom te kosten. De infrabouw is zelfs voor 0,9
procent de pineut. Faillissementen blijken de b&u (0,59 procent van de
bouwsom) harder te raken dan de grond-, wegen- en waterbouw (0,11 procent).
Omgekeerd wordt de gww (0,73 tegen 0,38 procent) zwaarder geraakt bij het niet
tijdig verstrekken van vergunningen. Projecten waarbij een deel van de bouw
bezwijkt, kosten de aannemer gemiddeld 3,7 procent van de bouwsom. Gelukkig is
de kans dat zulk een onheil de bouwer treft relatief gering. Persoonlijke
ongevallen lopen eveneens flink in de papieren. Reken maar op 2,5 procent van de
bouwsom.

Hinder

Sedert 2007 zijn vanuit de aannemerij de klaagzangen sterk toegenomen. Bij de
helft van de projecten ondervinden de bouwers een sterke mate van hinder door de
besluitvorming van de overheden. Drie jaar geleden mopperde ‘slechts’ een kwart
van de bedrijven. Problemen met de financiering kwamen in 2007 nauwelijks voor.
Vorig jaar werd een op de vier projecten door de kwelgeest lastig gevallen. Uit
het onderzoek van het EIB blijkt dat de aannemers vinden dat de deskundigheid
van de opdrachtgevers afneemt en de complexiteit van de regelgeving groeit.

Reageer op dit artikel