nieuws

‘Ik was bang dat de bouw flink zou worden vertraagd’

bouwbreed Premium

Archeologen zijn bij onderzoek op het voormalige HaVep-terrein in Tilburg op een grote nederzetting gestuit uit de achtste eeuw. Een tegenvaller voor projectontwikkelaars Volker Wessels Vastgoed en De Bonth van Hulten, die er woningen willen bouwen.

De vertraging die het project oploopt door de opgravingen is volgens Frank de Bruijn, projectontwikkelaar bij De Bonth van Hulten, niet noemenswaardig. “Het zal ongeveer een week of twee gaan duren.”
Op het 4 hectare grote terrein wordt nieuwbouwplan PuijAcker ontwikkeld. De komende jaren verrijzen op het terrein 154 woningen met tuin en later 180 appartementen. Voordatmet de bouw werd begonnen, namen de projectontwikkelaars Archeologisch Onderzoek Leiden (Archol) in de arm.
Sinds 1992 is voor archeologische vindplaatsen het verdrag van Malta van kracht: gestreefd moet worden naar zoveel mogelijk behoud van archeologie bij bouwprojecten.
“De archeologen zeiden dat er niet zoveel gevonden zou worden”, aldus Alexander de Bonth, projectontwikkelaar bij Volker Wessels Vastgoed. Die voorspelling bleek onjuist. In de grond onder het terrein werden onder meer sporen uit de achtste eeuw aangetroffen. De vroegmiddeleeuwse nederzetting die tijdens archeologisch onderzoek is gevonden is zeker 1 hectare groot en telde tientallen gebouwen.
De vondst van een grote middeleeuwse nederzetting in het centrum van Tilburg werpt een nieuw licht op de vroegste geschiedenis van de stad. De nederzetting is ontstaan in het begin van de achtste eeuw, terwijl tot nu toe werd aangenomen dat de stad Tilburg in de loop van de twaalfde eeuw is ontstaan.
De omvang, dichte concentratie van de gebouwen en de vondst van importaardewerk duiden op een bijzonder dorp, mogelijk met bewoners uit de toenmalige elite. Een belangrijke vondst. “In eerste instantie schrok ik behoorlijk. Ik was meteen bang dat de bouw flink vertraagd zou worden. Schema’s omgooien, je kent het wel”, aldus Bonth. Het bleek mee te vallen. Over een maand worden de opgravingen afgerond en gaat het gat weer dicht. “De archeologen nemen delen van de vondst mee voor nader onderzoek, maar de rest blijft liggen. Wij bouwen de huizen er gewoon bovenop.”
Wanneer de bouw van start gaat is nog niet bekend. De Bonth: “We hopen dat we nog dit jaar kunnen beginnen.”
De gemeente houdt geen rekening met oponthoud. “We gaan ervan uit dat het bouwrijp maken van de grond en de bouw van de woningen in 2011 gewoon doorgaat.”

Reageer op dit artikel