nieuws

Hoger tarief schept kans bouw parkeergarages

bouwbreed

Verhoging van de parkeertarieven is een oplossing om de bouw van meer parkeergarages rendabel te maken. Dat valt te concluderen uit een onderzoek onder automobilisten in opdracht van de Vexpan, het platform voor parkeren in Nederland.

Het onderzoek is uitgevoerd door marktonderzoekbureau Trendbox. De meeste geraadpleegde parkeerconsumenten blijken bereid extra te betalen voor parkeren als ze daardoor dichter bij hun bestemming kunnen komen. Pas bij een verhoging van het tarief met 5 euro (voor de totale bezoekduur) verklaart 80 procent bereid te zijn zo nodig een kwartiertje te lopen voor een alternatieve parkeerplaats.
Bij winkelbestemmingen komt een dergelijk prijsverschil niet snel voor. De gemiddelde duur van de bezoeken is daarvoor te kort. Anders ligt dat bij dagparkeren, bijvoorbeeld bij het werk. De meeste van de gevraagde automobilisten beginnen bij een tariefsverhoging van 10 euro te overwegen het openbaar vervoer te nemen. Maar pas bij een dagtarief van 20 euro zou de overgrote meerderheid daarvoor echt kiezen.
Bij woning en werk blijken de belangrijkste parkeerwensen van de automobilisten dat het gratis is, dat er altijd plaats is en dat de auto veilig staat. Alleen gaat voor niets weliswaar de zon op, een parkeervoorziening kost onvermijdelijk altijd geld. De trend dat bij bouwprojecten verplicht ook de benodigde parkeergelegenheid moet worden gerealiseerd, maakt deze duurder en daardoor vaak onhaalbaar.

Veiligheid

Parkeervoorzieningen moeten zorgen dat auto’s een plaats krijgen binnen het gegeven van de beperkte ruimte in vooral binnenstedelijke gebieden. Daarnaast speelt veiligheid een rol. Het hemd blijkt daarbij nader dan de rok voor de automobilisten. Veiligheid vinden de meesten belangrijk en ze willen er ook extra voor betalen maar alleen voor de veiligheid van de parkeerplek. “De ondervraagden erkennen dat het verkeer veiliger wordt door te parkeren in garages in plaats van op straat”, staat in het onderzoeksverslag. Maar veel mensen antwoordden er niet voor te voelen meer te betalen als ze voor dit doel vaker in garages moeten parkeren. “In die zin mag verkeersveiligheid niets extra’s kosten, in tegenstelling tot de eigen veiligheid en die van de auto.”
De voorkeur voor een hoger tarief boven beschikbare alternatieven duidt er echter op dat in de markt onbenutte ruimte zit. Wim van der Heide, adviseur parkeervoorzieningen bij Grontmij Parkconsult en vice-voorzitter van de Vexpan, stelt vast: “Het parkeertarief heeft pas vanaf een bepaalde hoogte invloed op het gedrag. Dit soort uitkomsten zijn van belang voor het ruimtelijk beleid en natuurlijk ook voor dat van de parkeerexploitanten.”

Reageer op dit artikel