nieuws

Herinrichting Reeuwijkse Plassen krijgt 10 miljoen

bouwbreed

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland geven het Hoogheemraadschap van Rijnland 10 miljoen euro voor de herinrichting van de Reeuwijkse Plassen

Hier komen onder meer natuurvriendelijke oevers. De aangrenzende polders Reeuwijk-West, Stein-Noord en Goudse Hout worden afgekoppeld. Met het uitvoeringsplan ‘mooi en schoon’ van het Hoogheemraadschap is in totaal meer dan 30 miljoen euro gemoeid. De uitvoering moet bijdragen aan een gezond, duurzaam en voldoende helder watersysteem met diverse soorten oevers en waterplanten. Provinciale Staten moeten het bedrag nog goedkeuren.

Reageer op dit artikel